IPO 2018

Ziccum is planning an IPO at Spotlight. Information about the IPO is found here, only available in Swedish.

Ziccum planerar för notering på Spotlight. Nedan följer korta fakta om noteringsemissionen samt dokument och filmer som ger utförligare beskrivningar om bolaget.

Erbjudandet i sammandrag

  • Teckningstid: 19 september – 3 oktober 2018
  • Värdering: 15 780 000 SEK (pre-money)
  • Kurs: 5,26 sek per unit
  • Emissionsvolym: 15 msek

Mer om bolaget

Ziccum: Safe Delivery in All Climates

Business case: Nya marknader, nya biologiska terapier, nya patenter

Fakta och siffror

Teckningstid:
19 september – 3 oktober 2018

Emissionsvolym:
Högst 3 000 000 units.
Vid full teckning tillförs Ziccum ca 15,8 MSEK före emissionskostnader (1,0 MSEK)

Värdering:
15,78 MSEK (pre-money)

Teckningskurs:
5,26 SEK per unit, inkluderande en aktie och en teckningsoption (vederlagsfri) av serieTO1. Courtage utgår ej.

Teckningsoption TO1:
Två teckningsoptioner av serie TO 1 ger rätt till teckning av en ny aktie med teckningsperiod under december 2019 till ett lösenpris om 10 SEK per aktie. TO1 emitteras vederlagsfritt.

Villkor för emissionen:
Bolaget har beslutat att lägsta belopp för att fullfölja emissionen är 10 000 000 SEK, vilket innebär att lägsta antal units som måste tecknas är 1 901 141 stycken.

Företräde:
Emissionen sker med företräde för aktieägare i Ziccum via s.k. Uniträtter. Bolagets huvudägare (73%), Inhalation Sciences har beslutat dela ut Uniträtterna till sina ägare. Sista dag för handel med ISABs aktie inklusive uniträtter i Ziccum är den 12 september.

Teckningspost:
Minsta teckningspost är 1 unit för de som tecknar med stöd av företrädesrätt och minst 1 000 units för de som tecknar utan stöd av företrädesrätt

Notering på Spotlight:
Första dag för handel i Bolagets aktie och teckningsoptioner av serie TO 1 på Spotlight beräknas bli den 25 oktober 2018.

Teckningsåtaganden:
Bolaget har erhållit teckningsåtaganden om totalt cirka 2,6 MSEK, vilket motsvarar cirka 17 procent av emissionslikviden vid full teckning.

ISIN-kod för Ziccums aktie:
SE0011415595

ISIN-kod för teckningsoption TO 1:
SE0011641950