Ziccum ABs (publ) emission inför notering på Spotlight övertecknad

9 October, 2018

STOCKHOLM, SVERIGE – 9 oktober, 2018. Den 3 oktober 2018 avslutades teckningstiden i Ziccums nyemission av units inför den planerade noteringen på Spotlight. Nyemissionen om 15,8 MSEK tecknades till cirka 52.7 MSEK inklusive teckningsåtagande, vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 334%. Ziccum tillförs därmed totalt 15,8 MSEK före emissionskostnader om…

Ziccum AB (publ) share issue oversubscribed before listing on Spotlight

9 October, 2018

STOCKHOLM, SWEDEN 9 October: On October 3, 2018, the subscription period for Ziccum’s new issue of units was completed, prior to its planned listing on Spotlight. The new issue of 15.8 MSEK was subscribed to approximately 52.7 MSEK including subscription commitments, a subscription ratio of approximately 334%. Ziccum will therefore…

Ziccum AB (publ) meddelar att idag inleds teckningstiden för Bolagets emission av units i samband med planerad notering vid Spotlight

19 September, 2018

STOCKHOLM, SVERIGE – 19 september, 2018. Ziccum AB (publ) (“Ziccum”) har sedan tidigare godkänts för notering på Spotlight förutsatt att lägsta gränsen i bolagets nyemission samt marknadsplatsens ägarspridningskrav uppnås. Teckningstiden för bolagets nyemission inleds idag och pågår till och med den 3 oktober 2018. Första handelsdag på Spotlight är planerad…

Ziccum AB (publ) har godkänts för notering på Spotlight

14 September, 2018

STOCKHOLM, SVERIGE – 14 september, 2018. Ziccum AB (publ) har godkänts för notering på Spotlight förutsatt att lägsta gränsen i bolagets nyemission samt marknadsplatsens ägarspridningskrav uppnås. Teckningstiden för bolagets nyemission inleds den 19 september och pågår till och med den 3 oktober 2018. Första handelsdag på Spotlight är planerad till…

Ziccum AB (publ) approved for listing on Spotlight

14 September, 2018

STOCKHOLM, SWEDEN – 14 September, 2018. Ziccum AB (publ) has been approved for listing on Stockholm stock market Spotlight, provided the minimum limit of the company’s new issue and the marketplace’s proprietary spread requirements are met. The subscription period for the company’s new share issue will begin on September 19…