ZICCUM AB Delårsrapport Q3 2018

15 November, 2018

Stockholm, Sverige, november 15 2018, 08:00 Sammanfattning av delårsrapport – tredje kvartalet och första nio månaderna 2018: Ziccum AB genomförde under de första nio månaderna en kapitalanskaffning genom upptagande av lån uppgående till 2,25 Mkr, uppnådde proof-of-concept genom torkning av utvalda antikroppar och erhöll sin första order avseende ett feasibility…

ZICCUM AB Interim Report Q.3 2018

15 November, 2018

Stockholm, Sweden, November 15 2018, 08:00 Summary of interim report – Third Quarter and first nine months 2018: During the first nine months, Ziccum AB generated capital  through borrowing 2.25 MSEK, achieved proof of concept by drying selected antibodies, and received its first order regarding a feasibility project for a…

Ziccum AB (publ) bekräftar första handelsdag på Spotlight torsdag den 25 oktober 2018

23 October, 2018

STOCKHOLM, SVERIGE – 23 oktober, 2018. På torsdag, den 25 oktober 2018, inleds handeln i Ziccum AB:s aktier och teckningsoptioner av serie TO 1 på Spotlight. Aktien handlas under handelsbeteckningen “ZICC” och har ISIN-kod SE0011415595. Teckningsoptioner av serie TO 1 handlas under handelsbeteckningen “ZICC TO 1” och har ISIN-kod SE0011641950.

Ziccum ABs (publ) emission inför notering på Spotlight övertecknad

9 October, 2018

STOCKHOLM, SVERIGE – 9 oktober, 2018. Den 3 oktober 2018 avslutades teckningstiden i Ziccums nyemission av units inför den planerade noteringen på Spotlight. Nyemissionen om 15,8 MSEK tecknades till cirka 52.7 MSEK inklusive teckningsåtagande, vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 334%. Ziccum tillförs därmed totalt 15,8 MSEK före emissionskostnader om…

Ziccum AB (publ) share issue oversubscribed before listing on Spotlight

9 October, 2018

STOCKHOLM, SWEDEN 9 October: On October 3, 2018, the subscription period for Ziccum’s new issue of units was completed, prior to its planned listing on Spotlight. The new issue of 15.8 MSEK was subscribed to approximately 52.7 MSEK including subscription commitments, a subscription ratio of approximately 334%. Ziccum will therefore…

Ziccum AB (publ) meddelar att idag inleds teckningstiden för Bolagets emission av units i samband med planerad notering vid Spotlight

19 September, 2018

STOCKHOLM, SVERIGE – 19 september, 2018. Ziccum AB (publ) (“Ziccum”) har sedan tidigare godkänts för notering på Spotlight förutsatt att lägsta gränsen i bolagets nyemission samt marknadsplatsens ägarspridningskrav uppnås. Teckningstiden för bolagets nyemission inleds idag och pågår till och med den 3 oktober 2018. Första handelsdag på Spotlight är planerad…

Ziccum AB (publ) har godkänts för notering på Spotlight

14 September, 2018

STOCKHOLM, SVERIGE – 14 september, 2018. Ziccum AB (publ) har godkänts för notering på Spotlight förutsatt att lägsta gränsen i bolagets nyemission samt marknadsplatsens ägarspridningskrav uppnås. Teckningstiden för bolagets nyemission inleds den 19 september och pågår till och med den 3 oktober 2018. Första handelsdag på Spotlight är planerad till…

Ziccum AB (publ) approved for listing on Spotlight

14 September, 2018

STOCKHOLM, SWEDEN – 14 September, 2018. Ziccum AB (publ) has been approved for listing on Stockholm stock market Spotlight, provided the minimum limit of the company’s new issue and the marketplace’s proprietary spread requirements are met. The subscription period for the company’s new share issue will begin on September 19…