Ziccum achieves proof-of-concept in new antibody study

19 February, 2018

80% of human immunoglobulin antibodies, used to treat a wide range of diseases, are formulated as liquids, which can mean they are fragile, unstable and costly to transport. New results show that Ziccum AB’s spray drying instrument LaminarPace can produce a stable dry powder form of immunoglobulin antibodies—with confirmed activity. ‘This is an important milestone,’ says Ziccum CEO Göran Conradson.

Ziccum säkrar finansiering och meddelar noteringsplaner

26 January, 2018

Inhalation Sciences dotterföretag Ziccum AB har erhållit lån om 2 MSEK för att accelerera affärsutvecklingsaktiviteterna. Vidare meddelas att Ziccum AB förbereder för notering vid Aktietorget under fjärde kvartalet 2018 och att Inhalation Sciences aktieägare kommer att erbjudas förtur till deltagande i den planerade noteringsemissionen.