Annual General Meetings

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA i Ziccum AB (publ)

Aktieägarna i Ziccum AB (publ), org.nr 559107-9412, kallas härmed till årsstämma den 27 april 2021. Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19-pandemin kommer Ziccum AB:s årsstämma att genomföras genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer inte att äga rum.

Protokoll fört vid årdstämma i Ziccum AB (publ) den 27 april 2021

ziccum-as-2021-protokoll

ziccum-ab-kallelse-arsstamma-final-210323

ziccum-ab-fullmaktsformular-1

ziccum-ab–anmalan-och-formular-for-forhandsrostning-210322-2

ziccum-board-ltip-mall-forkopsavtal

ziccum-board-ltip-valberedningens-forslag

ziccum-lti-2021-fullstandigt-forslag

ziccum–forslag-andring-av-bolagsordning

 

Please find the Report from our recent Annual General Meeting 2019 below.

ZICCUM AB: Report from Ziccum AB (publ) Annual General Meeting, May 20, 2019

Today, May 20, 2019, the Annual General Meeting was held for Ziccum AB (publ). In the link below is a summary of the decisions made. All decisions were made with the required majority. PLEASE NOTE: This is an unofficial translation of the original notice, which is in Swedish. In case of discrepancies, the Swedish version shall prevail.

ziccum-ab-agm-report-2019-nt-eng

ZICCUM AB: Kommuniké från Ziccum AB (publ) årsstämma den 20 maj 2019

Idag, den 20 maj 2019, hölls årsstämma i Ziccum AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

ziccum-ab-s-kommunike-s-2019-nt-swe