Financial Calendar

  • Bokslutskommuniké 1 januari-31 december 2020:   11 februari 2021
  • Årsredovisning 2020:    23 mars 2021
  • Delårsrapport Q1 2021:   23 april 2021
  • Årsstämma:   27 april 2021
  • Delårsrapport Q2 2021:   26 augusti 2021
  • Delårsrapport Q3 2021:   28 oktober 2021