Owners

List of majority share owners as of 13 February 2020

Inhalation Sciences Sweden AB 24,22 24,22 2020-01-31
Göran Conradson 10,30 10,30 2020-01-31
Avanza Pension 7,80 7,80 2020-01-31
Nordnet Pensionsförsäkring 7,12 7,12 2020-01-31
Sebastian Clausin 3,74 3,74 2020-01-31
Göran Falk AB 3,23 3,23 2020-01-31
Per Gerde 2,98 2,98 2020-01-31
Rolf Örell 2,03 2,03 2020-01-31
Kristian Kierkegaard 1,72 1,72 2020-01-31
Fredrik Sjövall 1,52 1,52 2019-12-18
** Holdings av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.