Press releases

29 November, 2021
News
Corporate Action
Other
English
IR
(Lund, November 29, 2021) On 23 November Ziccum announced it was extending its pilot evaluation study agreement with Janssen Vaccines & Prevention B.V., the vaccine division of Johnson & Johnson, following positive results. Now Ziccum CEO Göran...
23 November, 2021
News
Corporate Information
Other Corporate Information
English
IR
Lund, November 23, 2021 -- Following positive results Ziccum AB (publ) (‘Ziccum’) has extended its pilot evaluation study agreement with Janssen Vaccines & Prevention B.V., one of the Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson...
28 October, 2021
News
English
Regulatory
Listing Regulation
Report
Interim
Q3
IR
INTERIM REPORT 1 JANUARY - 30 SEPTEMBER 2021 To read the digital Report click here: https://reports-en.ziccum.com/delarsrapport-q3-2021/start/ Q3 2021 Significant events during Q3 (July-Sept’) On the 1st of September Anna Lönn was appointed...
28 October, 2021
News
Swedish
Regulatory
Listing Regulation
Report
Interim
Q3
IR
DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2021 För att läsa hela rapporten digitalt, klicka här: https://reports.ziccum.com/delarsrapport-q3-2021/start/ Q3 2021 Väsentliga händelser Q3 (juli-sep) Den 1 september tillträde...
23 September, 2021
News
Corporate Information
Other Corporate Information
English
IR
With a range of research collaboration projects ongoing at its lab in Lund, all running in parallel with continuing work on developing LaminarPace for GMP industrial production, Ziccum’s new Development Director Anna Lönn faces a demanding...
26 August, 2021
News
English
Regulatory
Listing Regulation
Report
Interim
Q2
IR
(Lund, Sweden, 26 August 2021) Ziccum AB today releases its Q2 Report for 2021. For the first time the Report will also be released in a digital online format allowing subscribers and readers to more easily interact with and navigate every aspect of the...
26 August, 2021
News
Swedish
Regulatory
Listing Regulation
Report
Interim
Q2
IR
(Lund, Sverige, 26 augusti 2021) Ziccum AB meddelar att bolagets Q2-rapport för 2021 nu är tillgänglig. För första gången kommer rapporten också att släppas i ett digitalt onlineformat som gör det enklare...
30 June, 2021
News
Corporate Information
Other Corporate Information
English
IR
As Senior Director of Corporate Finance at Northvolt AB, a leading innovator in sustainable lithium ion battery production, Andreas Pettersson, Ziccum’s new Board member, is no stranger to disruptive technologies: “Disruption always meet resistance...
21 May, 2021
News
Corporate Information
Other Corporate Information
Swedish
IR
Den 25 april 2018 beslutade årsstämman i Ziccum AB (publ) (”Ziccum” eller ”Bolaget”) att emittera 200 000 teckningsoptioner till styrelsens fyra ledamöter inom ramen för ett teckningsoptionsprogram (”LTI...
19 May, 2021
News
Corporate Information
Other Corporate Information
English
IR
Last week saw repeated calls from influential global stakeholders to establish or upgrade vaccine manufacturing facilities, particularly those in low- and middle- income countries (LMICs). Ziccum CEO: “We welcome these important developments and...
28 October, 2021
News
English
Regulatory
Listing Regulation
Report
Interim
Q3
IR
INTERIM REPORT 1 JANUARY - 30 SEPTEMBER 2021 To read the digital Report click here: https://reports-en.ziccum.com/delarsrapport-q3-2021/start/ Q3 2021 Significant events during Q3 (July-Sept’) On the 1st of September Anna Lönn was appointed...
28 October, 2021
News
Swedish
Regulatory
Listing Regulation
Report
Interim
Q3
IR
DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2021 För att läsa hela rapporten digitalt, klicka här: https://reports.ziccum.com/delarsrapport-q3-2021/start/ Q3 2021 Väsentliga händelser Q3 (juli-sep) Den 1 september tillträde...
26 August, 2021
News
English
Regulatory
Listing Regulation
Report
Interim
Q2
IR
(Lund, Sweden, 26 August 2021) Ziccum AB today releases its Q2 Report for 2021. For the first time the Report will also be released in a digital online format allowing subscribers and readers to more easily interact with and navigate every aspect of the...
26 August, 2021
News
Swedish
Regulatory
Listing Regulation
Report
Interim
Q2
IR
(Lund, Sverige, 26 augusti 2021) Ziccum AB meddelar att bolagets Q2-rapport för 2021 nu är tillgänglig. För första gången kommer rapporten också att släppas i ett digitalt onlineformat som gör det enklare...
27 April, 2021
News
Corporate Information
General meeting
Report of the AGM
Swedish
Regulatory
Listing Regulation
IR
Ziccum AB (publ) (”Ziccum”) avhöll den 27 april 2021 årsstämma. Med anledning av rådande covid-19-pandemi hölls årsstämman endast genom poströstning. Vid stämman fattades bland annat följande...
23 April, 2021
News
English
Regulatory
Listing Regulation
Report
Interim
Q1
IR
Summary of interim report, first quarter 2021 Ziccum has announced its goals for 2021, the main goals are to enter into a first licensing agreement for one or more vaccines and to present a detailed plan to establish a production facility for filling...
23 April, 2021
News
Swedish
Regulatory
Listing Regulation
Report
Interim
Q1
IR
Sammanfattning av delårsrapporten - första kvartalet 2021 Ziccum har offentligjort sina mål för 2021, huvudmålen är att ingå ett första licensavtal avseende ett eller flera vacciner samt att presentera en detaljerad...
24 March, 2021
News
Corporate Information
General meeting
Notice
Swedish
Regulatory
Listing Regulation
IR
Aktieägarna i Ziccum AB (publ), org.nr 559107-9412, kallas härmed till årsstämma den 27 april 2021. Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19-pandemin kommer Ziccum AB:s årsstämma...
23 March, 2021
News
English
Regulatory
Listing Regulation
Report
Annual
IR
(Lund, Sweden, 23 March 2021) Ziccum AB today announces that its Annual Report for 2020 is now available on the company’s website. For further information and to read the Full Report (in Swedish) please visit:: https://ziccum.com/investors/financial-reports/...
23 March, 2021
News
Swedish
Regulatory
Listing Regulation
Report
Annual
IR
(Lund, sverige mars 23, 2021) Ziccum AB meddelar att bolagets årsredosvisning för 2020 nu finns tillgänglig på bolagets hemsida. För mer information vänligen besök: https://ziccum.com/investors/financial-reports/ Pressmeddelandet...