Press releases

11 November, 2020
News
IR
Swedish
Regulatory
LHFI
Corporate Action
Other
Ziccum AB ("Ziccum" eller "Bolaget") har idag den 11 november 2020 erhållit godkännande för upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market. Första dag för handel på Nasdaq First North...
06 November, 2020
News
IR
Swedish
Regulatory
VPML
Report
Interim
Q3
Sammanfattning av delårsrapporten under tredje kvartalet 2020 Ziccum har under tredje kvartalet gjort stora framsteg i arbetet med att industrialisera sin unika process för att framställa vacciner i torr pulverform. Stora ekonomiska och...
06 November, 2020
News
IR
English
Regulatory
VPML
Report
Interim
Q3
Summary of interim report, third quarter 2020 During the third quarter Ziccum made great progress in its work of industrializing its unique process for producing vaccines in dry powder form. Major economic and production-technical advantages have been...
03 November, 2020
News
IR
English
Corporate Information
Other Corporate Information
"Vaccinating the world against COVID-19 will be one of the largest mass undertakings in human history" - as UNICEF, the WHO, analysts, NGOs and governments worldwide warn of the escalating challenge the Cold Chain represents to vaccine coverage...
26 October, 2020
News
IR
Swedish
Regulatory
Listing Regulation
Corporate Information
Staff change
(Lund, Sverige, oktober 26 2020) Ziccum AB har utsett Frida Hjelmberg till ny CFO fr.o.m 1 januari 2021.Frida har senast varit CFO på Spares Nordic AB från 2018 och tidigare anställd bl.a. som Head of Accounting, Egmont samt som revisor...
19 October, 2020
News
IR
Swedish
Corporate Information
Other Corporate Information
Ziccums White Paper ger en detaljerad beskrivning av hur bolagets teknik LaminarPace integreras i en s.k. Fill and Finish-anläggning som blir världens första anläggning för storskalig produktion av temperaturstabila vacciner...
19 October, 2020
News
IR
English
Corporate Information
Other Corporate Information
The White Paper will describe in detail the integration of Ziccum AB’s LaminarPace technology into a Fill and Finish (F/F) manufacturing facility of the world’s first plant for formulating and packaging thermostable air-dried vaccines at volume...
15 October, 2020
News
IR
English
Corporate Information
Other Corporate Information
Ziccum has produced a pilot study, including blueprints and costings, exploring the technical and financial viability of a Fill and Finish plant producing thermostable air-dried vaccines at volume. The plan, produced in collaboration with leading modular...
15 October, 2020
News
IR
Swedish
Corporate Information
Other Corporate Information
Ziccum har genomfört en pilotstudie av en Fill and Finish-anläggning, med syfte att utvärdera den tekniska och finansiella bärkraften av kommersiell produktion av temperaturstabila vacciner. Studien som är genomförd i samarbete...
15 September, 2020
News
IR
English
Corporate Information
Other Corporate Information
The challenge facing global vaccine supply chains has moved firmly to the top of the global news and healthcare agenda over the last week. From UNICEF to the BBC to the University of Birmingham, headlines like ‘8,000 jumbo jets needed to deliver...
26 October, 2020
News
IR
Swedish
Regulatory
Listing Regulation
Corporate Information
Staff change
(Lund, Sverige, oktober 26 2020) Ziccum AB har utsett Frida Hjelmberg till ny CFO fr.o.m 1 januari 2021.Frida har senast varit CFO på Spares Nordic AB från 2018 och tidigare anställd bl.a. som Head of Accounting, Egmont samt som revisor...
20 August, 2020
News
IR
Swedish
Regulatory
Listing Regulation
Report
Interim
Q2
Sammanfattning av delårsrapporten under andra kvartalet 2020 Bolaget har genomfört en riktad nyemission om totalt 2 216 815 aktier till ett begränsat antal kvalificerade privata investerare. Bolaget tillfördes 38,8 MSEK före...
20 August, 2020
News
IR
English
Regulatory
Listing Regulation
Report
Interim
Q2
Summary of the interim report - second quarter 2020 During the second quarter the company carried out a private placement of a total of 2,216,815 shares to a limited number of qualified private investors. The company received SEK 38.8 million before issue...
24 June, 2020
News
IR
English
Regulatory
MAR
VPML
Corporate Action
Shares
Issuance
The Board of Directors of Ziccum AB ("Ziccum" or "the Company") today resolved and successfully implemented a private placement of a total of 2,216,815 shares to a limited number of qualified private investors, supported by authorization...
24 June, 2020
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
VPML
Corporate Action
Shares
Issuance
Styrelsen för Ziccum AB ("Ziccum" eller "Bolaget") har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 16 juni, beslutat om och framgångsrikt genomfört en riktad nyemission om totalt 2 216 815...
23 June, 2020
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
Corporate Action
Shares
Issuance
Ziccum AB ("Ziccum" eller "Bolaget") har uppdragit åt Erik Penser Bank att utreda förutsättningarna för att genomföra en riktad kontant nyemission om upp till cirka 2,2 miljoner aktier (den "Riktade emissionen")...
16 June, 2020
News
IR
Swedish
Regulatory
Listing Regulation
Corporate Information
General meeting
Report of the AGM
Ziccum AB (publ) höll idag, den 16 juni 2020 årsstämma i Lund. Bolagsstämman valde styrelsens ordförande Fredrik Sjövall till stämmoordförande. Stämman beslutade i samtliga föreslagna ärenden i enlighet...
14 May, 2020
News
IR
Swedish
Regulatory
Listing Regulation
Corporate Information
General meeting
Notice
Aktieägarna i Ziccum AB (publ) ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma den 16 juni 2020 kl. 15.00 i Bolagets lokaler på Scheelevägen 22, 223 63 i Lund. Rösträttsregistrering börjar kl. 14.30 och...
23 April, 2020
News
IR
Swedish
Regulatory
Listing Regulation
Corporate Information
mfn-ci-shareholder-announcement
(Lund, Sverige, april 23, 2020.) Bolagets största ägare, Inhalation Sciences Sweden AB (publ) ("ISAB"), har i dag offentliggjort försäljning av 1 790 000 aktier i Ziccum AB (publ) ("Ziccum"), motsvarande ISAB:s...
23 April, 2020
News
IR
English
Regulatory
Listing Regulation
Corporate Information
mfn-ci-shareholder-announcement
(Lund, Sweden, April 23, 2020.) The company's largest owner, Inhalation Sciences Sweden AB (publ) ("ISAB"), today announced the sale of 1,790,000 shares in Ziccum AB (publ) ("Ziccum"), corresponding to ISAB's entire holding in Ziccum...