Ziccum ABs (publ) emission inför notering på Spotlight övertecknad

09 October, 2018

VD Göran Conradson kommenterar:

”Det är glädjande att nyemissionen fulltecknats och att vi nu kan öka utvecklingstakten i våra projekt. Vi bedömer att Ziccum har en unik teknologi med betydande medicinsk och kommersiell potential och jag ser fram emot att rapportera allteftersom våra projekt närmar sig marknad. Jag vill också hälsa alla nya ägare välkomna till Ziccum AB!”

Ziccum grundades som en spin-out från Inhalation Sciences som framgångsrikt noterades på Spotlight (fd Aktietorget) i september 2017. Ziccums vision är att erbjuda säkra och effektiva läkemedel i alla miljöer och situationer över hela världen och att minimera dyr och opraktisk kyl- och frystransport och förvaring.

Rådgivare

Fredersen Advokatbyrå AB har agerat legal rådgivare i samband med emissionen. Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.


För mer information om Ziccum, vänligen kontakta:

Göran Conradson: VD Ziccum AB
E-post: conradson@ziccum.com

Mobil: +46 709 61 55 99


Om Ziccum

Ziccum AB (publ) utvecklar nya, patenterade beredningar av biologiska läkemedel där känslighet vid temperaturskillnader inte minst vid transporter begränsar medicinsk och därmed kommersiell potential. Med bolagets patenterade teknologi LaminarPace utvecklas torra beredningsformer av läkemedel och vaccin som i nuläget enbart finns i vätskeform. Därigenom kan Ziccum öka tillgängligheten av läkemedel och vaccin på befintliga – och öppna nya – marknader.