Ziccum erhåller forskningsanslag från Vinnovaccum AB (publ)

28 June, 2019

Utvärderingen kommer ske i "TESTA Center" i Uppsala i lokaler som uppfyller BSL2 (biosafety level 2), vilket krävs inför samarbeten med industriella partners avseende utveckling av vacciner. ?


För mer information om Ziccum, vänligen kontakta:

Göran Conradson: VD Ziccum AB E-post: conradson@ziccum.com

Mobil: +46 709 61 55 99


Om Ziccum

Ziccum AB (publ) utvecklar nya, patenterade beredningar av biologiska läkemedel där känslighet vid temperaturskillnader inte minst vid transporter begränsar medicinsk och därmed kommersiell potential. Med bolagets patenterade teknologi LaminarPace utvecklas torra beredningsformer av läkemedel och vaccin som i nuläget enbart finns i vätskeform. Därigenom kan Ziccum öka tillgängligheten av läkemedel och vaccin på befintliga – och öppna nya – marknader.

Pressmeddelandet har ingivits för publicering av bolagets CEO den 28 juni 2019