Ziccum AB (publ) ska genomföra förstudie åt vaccinutvecklingsbolag

02 July, 2019

Förstudien medför i detta läge ingen ekonomisk ersättning, utan syftar till att undersöka kompatibiliteten för Ziccums lufttorkningsförmåga och vaccinbolagets nya formulering. LaminarPace – Ziccums patenterade teknologi – möjliggör lufttorkning I rumstemperatur av biologiska läkemedel som proteiner, peptider samt vacciner för att utveckla torra, stabila substanser. 


För mer information, vänligen kontakta:

Göran Conradson, VD, Ziccum AB
E-post: conradson@ziccum.com

Mobil: 0709-61 55 99


Om Ziccum 

Baserat på bolagets patenterade teknologi ­– LaminarPaceTM– utvecklar Ziccum AB (publ) torra beredningar av biologiska läkemedel och vacciner som i nuläget enbart finns i vätskeform, där känslighet vid temperaturskillnader inte minst vid transporter i dagsläget begränsar medicinsk och därmed kommersiell potential. Med Ziccums teknologi LaminarPaceTM, kan tillgängligheten av läkemedel och vaccin ökas på befintliga – såväl som öppna nya – marknader. Ziccums aktie är upptagen till handel på Spotlight Stockmarket. www.ziccum.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 juli 2019.