Ziccum AB (publ): Corfind intervjuar VD Göran Conradson om pågående verksamhet och vägen framåt för bolaget i Coronatider

08 April, 2020

Se intervjun här: https://bit.ly/2JQyl1M

För mer information om Ziccum, vänligen kontakta:

Göran Conradson: VD 
E-mail:
conradson@ziccum.com

Mob: +46 709 61 55 99

Om Ziccum AB (publ)
Ziccum utvecklar och kommersialiserar den patenterad teknologin LaminarPace för torkning av primärt biologiska läkemedelssubstanser som är känsliga för konventionella torkningsmetoder. Torr form är önskvärt i de allra flesta läkemedelsprojekten då det ökar stabiliteten, förlänger hållbarheten och förenklar vid tillverkning, logistik och förvaring.