Ziccum AB (publ) Flaggningsmeddelande (Regulatorisk)

23 April, 2020

Sedan avknoppningen och noteringen av Ziccum har ISAB varit en passiv aktieägare i Ziccum, och försäljningen är i linje med vad båda bolagen tidigare kommunicerat om ISAB:s ambition att avyttra sitt innehav.

Ziccums VD Göran Conradsson: "Vi kan konstatera att ISABs försäljning av aktier i Ziccum har skett under mycket stort intresse från marknaden. Vi är också mycket nöjda med att addera kapitalstarka och långsiktiga investerare i Ziccum."

För mer information om Ziccum, vänligen kontakta:

Göran Conradson: VD Ziccum AB
E-post: 
conradson@ziccum.com

Mobil: +46 709 61 55 99

Om Ziccum

Ziccum AB (publ) utvecklar nya, patenterade beredningar av biologiska läkemedel där känslighet vid temperaturskillnader inte minst vid transporter begränsar medicinsk och därmed kommersiell potential. Med bolagets patenterade teknologi LaminarPace utvecklas torra beredningsformer av läkemedel och vaccin som i nuläget enbart finns i vätskeform. Därigenom kan Ziccum öka tillgängligheten av läkemedel och vaccin på befintliga - och öppna nya - marknader.

Pressmeddelandet har ingivits för publicering den 23 april 2020.