ZICCUM AB lämnar in patentansökan avseende termostabila formuleringar av VLP baserade vacciner (Virus Like Particles).

10 July, 2020

Ziccums formuleringsteknik för torrpulver, LaminarPace, uppfyller och överträffar WHOs CTC-krav som är +40oC. LaminarPace är en unik formuleringsmetod och kan leda till en betydande global ökning av antalet människor som kan vaccineras.

"Vi utökar för närvarande vår IP-portfölj inklusive de olika virustyperna och kompositionerna som finns tillgängliga och används för att utveckla och tillverka vacciner. Genom att lämna in denna patentansökan har vi ytterligare stärkt vår IP-position och lagt grunden för framtida industriella applikationer och samarbeten" säger VD Göran Conradson. "Vi har ett starkt skydd för LaminarPace-teknologin som manifesteras av flera godkännanden för patentet som beskriver den grundläggande torkningsmetoden, men patentansökningar som denna ger ytterligare en viktig dimension till det potentiella patentskyddet och den exklusivitetsperiod som ett temperaturstabilt vaccin kan uppnå på marknaden."

För mer information om Ziccum, vänligen kontakta:

Göran Conradson: VD Ziccum AB

E-mail: conradson@ziccum.com

Mobil: +46 709 61 55 99

Om Ziccum

Ziccum AB utvecklar nya, patenterade beredningar av vacciner där känslighet vid temperaturskillnader inte minst vid transporter begränsar medicinsk och därmed kommersiell potential. Med bolagets patenterade teknologi LaminarPace utvecklas torra beredningsformer av vaccin som i nuläget enbart finns i vätskeform. Därigenom kan Ziccum öka tillgängligheten av läkemedel och vaccin på befintliga - och öppna nya - marknader.