Press releases

01 December, 2020
News
IR
Swedish
Regulatory
Listing Regulation
Corporate Action
Other
Ziccum AB (”Ziccum” eller ”Bolaget”) meddelar att handeln av Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market inleds i dag under kortnamn ”ZICC” med ISIN SE0011415595. Göran Conradson, VD, kommenterar...
16 November, 2020
News
IR
English
Regulatory
Listing Regulation
Corporate Action
Other
Ziccum AB will be delisted from Spotlight after close of the market on November 30, 2020. For more information, see the press release from the company. Information about the share: Shortname: ZICC ISIN-code: SE0011415595 Orderbook-ID: 4NG9 CFI...
11 November, 2020
News
IR
English
Regulatory
LHFI
Corporate Action
Other
Ziccum AB ("Ziccum" or "the Company") announces today, November 11, 2020, that it has received approval for admission to trade on the Nasdaq First North Growth Market. The first day of trading on the Nasdaq First North Growth Market...
11 November, 2020
News
IR
Swedish
Regulatory
LHFI
Corporate Action
Other
Ziccum AB ("Ziccum" eller "Bolaget") har idag den 11 november 2020 erhållit godkännande för upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market. Första dag för handel på Nasdaq First North...
06 November, 2020
News
IR
Swedish
Regulatory
VPML
Report
Interim
Q3
Sammanfattning av delårsrapporten under tredje kvartalet 2020 Ziccum har under tredje kvartalet gjort stora framsteg i arbetet med att industrialisera sin unika process för att framställa vacciner i torr pulverform. Stora ekonomiska och...
06 November, 2020
News
IR
English
Regulatory
VPML
Report
Interim
Q3
Summary of interim report, third quarter 2020 During the third quarter Ziccum made great progress in its work of industrializing its unique process for producing vaccines in dry powder form. Major economic and production-technical advantages have been...
03 November, 2020
News
IR
English
Corporate Information
Other Corporate Information
"Vaccinating the world against COVID-19 will be one of the largest mass undertakings in human history" - as UNICEF, the WHO, analysts, NGOs and governments worldwide warn of the escalating challenge the Cold Chain represents to vaccine coverage...
26 October, 2020
News
IR
Swedish
Regulatory
Listing Regulation
Corporate Information
Staff change
(Lund, Sverige, oktober 26 2020) Ziccum AB har utsett Frida Hjelmberg till ny CFO fr.o.m 1 januari 2021.Frida har senast varit CFO på Spares Nordic AB från 2018 och tidigare anställd bl.a. som Head of Accounting, Egmont samt som revisor...
19 October, 2020
News
IR
Swedish
Corporate Information
Other Corporate Information
Ziccums White Paper ger en detaljerad beskrivning av hur bolagets teknik LaminarPace integreras i en s.k. Fill and Finish-anläggning som blir världens första anläggning för storskalig produktion av temperaturstabila vacciner...
19 October, 2020
News
IR
English
Corporate Information
Other Corporate Information
The White Paper will describe in detail the integration of Ziccum AB’s LaminarPace technology into a Fill and Finish (F/F) manufacturing facility of the world’s first plant for formulating and packaging thermostable air-dried vaccines at volume...
01 December, 2020
News
IR
Swedish
Regulatory
Listing Regulation
Corporate Action
Other
Ziccum AB (”Ziccum” eller ”Bolaget”) meddelar att handeln av Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market inleds i dag under kortnamn ”ZICC” med ISIN SE0011415595. Göran Conradson, VD, kommenterar...
16 November, 2020
News
IR
English
Regulatory
Listing Regulation
Corporate Action
Other
Ziccum AB will be delisted from Spotlight after close of the market on November 30, 2020. For more information, see the press release from the company. Information about the share: Shortname: ZICC ISIN-code: SE0011415595 Orderbook-ID: 4NG9 CFI...
11 November, 2020
News
IR
English
Regulatory
LHFI
Corporate Action
Other
Ziccum AB ("Ziccum" or "the Company") announces today, November 11, 2020, that it has received approval for admission to trade on the Nasdaq First North Growth Market. The first day of trading on the Nasdaq First North Growth Market...
11 November, 2020
News
IR
Swedish
Regulatory
LHFI
Corporate Action
Other
Ziccum AB ("Ziccum" eller "Bolaget") har idag den 11 november 2020 erhållit godkännande för upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market. Första dag för handel på Nasdaq First North...
06 November, 2020
News
IR
Swedish
Regulatory
VPML
Report
Interim
Q3
Sammanfattning av delårsrapporten under tredje kvartalet 2020 Ziccum har under tredje kvartalet gjort stora framsteg i arbetet med att industrialisera sin unika process för att framställa vacciner i torr pulverform. Stora ekonomiska och...
06 November, 2020
News
IR
English
Regulatory
VPML
Report
Interim
Q3
Summary of interim report, third quarter 2020 During the third quarter Ziccum made great progress in its work of industrializing its unique process for producing vaccines in dry powder form. Major economic and production-technical advantages have been...
26 October, 2020
News
IR
Swedish
Regulatory
Listing Regulation
Corporate Information
Staff change
(Lund, Sverige, oktober 26 2020) Ziccum AB har utsett Frida Hjelmberg till ny CFO fr.o.m 1 januari 2021.Frida har senast varit CFO på Spares Nordic AB från 2018 och tidigare anställd bl.a. som Head of Accounting, Egmont samt som revisor...
20 August, 2020
News
IR
Swedish
Regulatory
Listing Regulation
Report
Interim
Q2
Sammanfattning av delårsrapporten under andra kvartalet 2020 Bolaget har genomfört en riktad nyemission om totalt 2 216 815 aktier till ett begränsat antal kvalificerade privata investerare. Bolaget tillfördes 38,8 MSEK före...
20 August, 2020
News
IR
English
Regulatory
Listing Regulation
Report
Interim
Q2
Summary of the interim report - second quarter 2020 During the second quarter the company carried out a private placement of a total of 2,216,815 shares to a limited number of qualified private investors. The company received SEK 38.8 million before issue...
24 June, 2020
News
IR
English
Regulatory
MAR
VPML
Corporate Action
Shares
Issuance
The Board of Directors of Ziccum AB ("Ziccum" or "the Company") today resolved and successfully implemented a private placement of a total of 2,216,815 shares to a limited number of qualified private investors, supported by authorization...