Utnyttjande av teckningsoptioner (TO1) i Ziccum

Idag, 2 december 2019, publicerar Ziccum AB (publ) information om utnyttjande av teckningsoptioner (TO1).

Nedan finns en broschyr som närmare beskriver Ziccum och hur inlösen av TO 1 går till, en anmälningssedel, styrelsens redogörelse, revisorsyttrande samt fullständiga villkor för TO 1.