Marknadsmeddelande 249/18 – Ziccum AB noteras på Spotlight Stock Market den 25 oktober 2018

Första handelsdag på Spotlight Stock Market för Ziccum AB:s aktie och teckningsoption, serie TO 1 är den 25 oktober 2018. Kortnamnet för aktien är ZICC. Kortnamnet för teckningsoptionen är ZICC TO 1.

Bolagets aktiekapital är per dags dato: 1 000 000 SEK fördelade på 6 000 000 aktier. 

Information om aktien:
Kortnamn: ZICC
Aktienamn: Ziccum
ISIN-kod: SE0011415595
Orderboks-ID: 4NG9
CFI: ESVUFR
FISN: ZICCUM/SH
Organisationsnummer: 559107-9412
LEI: 5493005TADJBZHXP0U27 
Kvotvärde: 0,167 SEK
Första dag för handel: 25 oktober 2018
Antal aktier: 6 000 000
Marketsegment: SPSE
MIC Code: XSAT
Ticksize/likviditetsband: 2 (Shares and depositary receipts)

Information om teckningsoptionen:
Kortnamn: ZICC TO 1
Aktienamn: Ziccum TO 1
ISIN-kod: SE0011641950
Orderboks-ID: 4NGA
CFI: RMXXXX 
FISN: ZICCUM/OPT RTS 20181003
Första dag för handel: 25 oktober 2018
Marketsegment: SPSE
MIC Code: XSAT
Ticksize/likviditetsband: A (Other instruments):

Stockholm den 23 oktober, 2018

Spotlight Stock Market
08-511 68 000
info@spotlightstockmarket.com