Marknadsmeddelande 39/19 – Korrigering av Ziccum AB:s teckningsoptions, ZICC TO 1, FISN kod

Ziccum AB:s teckningsoption, serie TO 1 handlas från och med den 13 februari 2019 men en ny FISN kod. Den nya FISN koden är ZICCUM/OPT RTS 20191231

Information om teckningsoptionen:
Kortnamn: ZICC TO 1
Aktienamn: Ziccum TO 1
ISIN-kod: SE0011641950
Orderboks-ID: 4NGA
CFI: RMXXXX 
Gammal FISN: ZICCUM/OPT RTS 20181003
Ny FISN: ZICCUM/OPT RTS 20191231
Marketsegment: SPSE
MIC Code: XSAT
Ticksize/likviditetsband: A (Other instruments)

Stockholm den 12 februari, 2019

Spotlight Stock Market
08-511 68 000
info@spotlightstockmarket.com