Optionsinnehavare i Ziccum utnyttjar samtliga teckningsoptioner i incitamentsprogrammet 2018/2021

Den 25 april 2018 beslutade årsstämman i Ziccum AB (publ) (”Ziccum” eller ”Bolaget”) att emittera 200 000 teckningsoptioner till styrelsens fyra ledamöter inom ramen för ett teckningsoptionsprogram (”LTI 2018/2021”). Ziccum meddelar idag att samtliga teckningsoptioner i LTI 2018/2021 utnyttjats för teckning av nya aktier i Bolaget. För att finansiera aktieteckningen har optionsinnehavarna sålt 120 000 teckningsoptioner till en enskild långsiktig investerare, som nu också utnyttjat dessa teckningsoptioner.

Ziccum meddelar idag att LTI 2018/2021 som riktades till Ziccums styrelseledamöter och som omfattar 200 000 teckningsoptioner, med utnyttjandeperiod under perioden 26 april – 26 maj 2021, har avslutats och att samtliga teckningsoptioner utnyttjats. Lösenpriset uppgick till 11 kronor per aktie, innebärande att Ziccum, genom aktieteckningen, tillförs 2,2 miljoner kronor.

För att finansiera aktieteckningen har optionsinnehavarna i lika delar överlåtit sammanlagt 120 000 teckningsoptioner till en enskild långsiktig investerare. Även dessa överlåtna teckningsoptioner har utnyttjats.

Genom utnyttjandet kommer antalet aktier och röster i Bolaget att öka med 200 000 och antalet aktier i Bolaget kommer därmed uppgå till 9 806 200.