VDs Julhälsning 2023: Ett avgörande år med betydande resultat

I slutet av ett spännande och händelserikt år, sammanfattar Ziccums VD Ann Gidner de milstolpar som uppnåtts och den gedigna strategiska planen för Ziccum som ligger till grund för resultaten, samt ser fram emot ett hektiskt och dynamiskt 2024.

Kära kollegor, partners, aktieägare och vänner,

Jag vill tacka er alla för ett intensivt och mycket produktivt år tillsammans. Det är ett privilegium att få samarbeta med så engagerade människor i branschen för att ta en ny, spännande teknik framåt och förbättra läkemedelspotentialen för biologiska substanser, vilket i slutändan gynnar framgångsrika vacciner och botemedel för patienter.

Vi har gjort utmärkta framsteg och uppnått viktiga resultat:

  • Tre fullt finansierade Feasibility-studier signerade med världsledande bolag inom sina marknadssegment.
  • Mycket positiva resultat från effektivt utförda interna studier, inklusive validerade aktivitetsresultat i vårt mRNA/LNP-projekt.
  • Fortsatta framsteg i vår teknikutveckling, både i vår LaminarPaceTM-utveckling och i det digitala 3D-modelleringsprojektet LaPaSim, för att optimera tekniken, skala upp den och skapa en digital tvilling.
  • Tre nya patentansökningar med bred immaterialrättslig täckning och en betydligt förstärkt IP-position.
  • En robust pipeline för affärsdialoger, med fortsatt ökande intresse från den internationella industrin för vår teknologi.
  • Ett nytt samarbete med Köpenhamns Universitet kring inhalerbart mRNA/LNP.
  • Fortsatt organisationsutveckling som stärker Ziccums kompetens.

Som vi alla vet, bygger prestationer och framgångar alltid på tidigare professionell utblick, analys och fokuserad planering. Det här året har varit en framgångsrik implementering av den strategi och affärsmodell som vi införde för företaget under 2022.

Från de kortsiktiga målen i Ziccums färdplan till de viktiga milstolparna i vår strategiska plan för att ta vår teknik till marknaden – detta gedigna ramverk har möjliggjort framstegen under 2023, och kommer att fortsätta att göra det under 2024, i vad som blir ett hektiskt och spännande år. Vår nya affärsmodell – att erbjuda teknologilicenser till industripartners via betalda Feasibililty-studier – har framgångsrikt satts i verket, och den har redan genererat fullt finansierade avtal med världsledande bolag, vilket också tog Ziccum till intäktsgenerering under 2023.

Jag vill tacka alla kollegor, aktieägare, partners och vänner i industrin för ert fortsatta engagemang och skicka er alla varma önskningar för en härlig julledighet,

Ann Gidner
VD
Ziccum AB