Ziccum AB ändrar språk för informationsgivning till engelska

Styrelsen för Ziccum AB har beslutat att ändra bolagets språk till engelska för all extern marknadskommunikation från och med fredagen den 6 maj 2022. Viktiga faktorer bakom beslutet är att Ziccum har ett omfattande nätverk av internationella intressenter, och verkar på en global vaccinmarknad.

Den 28 april 2022 beslutade styrelsen för Ziccum AB att anta engelska som sitt externa kommunikationsspråk. Från och med den 6 maj 2022 kommer all information som riktar sig till investerare, t.ex. pressmeddelanden och finansiella rapporter, att vara på engelska.

Ziccum har länge haft ett omfattande nätverk av internationella intressenter och verkar på en global vaccinmarknad. Kommersiellt och vetenskapligt samarbetar Ziccum med ett brett spektrum av organisationer utanför Sverige och ser stora möjligheter i globala samarbeten och partnerskap.