ZICCUM AB Delårsrapport Q2 2019

Sammanfattning av delårsrapport – andra kvartalet 2019. 2019 har varit händelserikt för Ziccum.

Sammanfattning av delårsrapport – andra kvartalet 2019

2019 har varit händelserikt för Ziccum. Vi har bland annat lämnat in en patentansökan på en mycket viktig komponent vid utveckling av nya vacciner – Adenovirus – vilket har medfört att flera industriella aktörer har fått upp ögonen för vår teknologi. Vi har också meddelat att vi har ingått ett avtal med ett av dessa bolag som syftar till att utvärdera LaminarPace™ i kombination med just deras projekt. Under andra kvartalet har vi dessutom fått ihop grupper av ledande industriella och akademiska aktörer för att dels utveckla torra formuleringar av många nya vacciner och virus samt vidareutveckla LaminarPace™-system anpassat för storskalig industriell produktion av biologiska läkemedel och vacciner. Vi kan även konstatera att vi är på god väg att leverera på allt vi utlovade vid noteringen av vår aktie – att inom ett år ingå i tre pilotstudier för att utveckla stabila, torra vaccin samt biologiska läkemedel.

Apr-jun 2019

Nettoomsättning 0 tkr (2) Nettoomsättning 0 tkr (192)

Rörelseresultat -2 296 tkr (-573) Rörelseresultat -3 998 tkr (-728)

Resultat per aktie före och efter utspädning -0,38 SEK (-0,24)

Jan-juni 2019

Nettoomsättning 0 tkr (192)

Rörelseresultat -3 998 tkr (-728)

Resultat per aktie före och efter utspädning -0,67 SEK (-0,32)

Väsentliga händelser under rapportperioden (jan-jun) 2019

Ziccum rapporterade den 10 januari 2019 att bolaget inlämnat patentansökan på Adenovirus med torr och temperaturstabil formulering vilken möter WHOs krav för CTCstatus. Den torra formuleringen ("pulvret") som genereras med Ziccums teknologi i LaminarPace™ löses snabbt upp vid tillsättning av sterilt vatten varefter vaccinering eller behandling kan utföras.

Väsentliga händelser efter rapportperioden

  •  Ziccum ska på uppdrag från ett vaccinutvecklingsbolag, genomföra en förstudie avseende utveckling av stabila vacciner. Förstudien medför i detta läge ingen ekonomisk ersättning, utan syftar till att undersöka kompatibiliteten för Ziccums lufttorkningsförmåga och vaccinbolagets nya formulering
  •  Det har i övrigt inte inträffat några väsentliga händelser efter rapportperioden

LÄS HELA RAPPORTEN HÄR

För mer information om Ziccum, vänligen kontakta:

Göran Conradson: VD Ziccum AB
E-post: conradson@ziccum.com

Mobil: +46 709 61 55 99

Om Ziccum

Ziccum AB (publ) utvecklar nya, patenterade beredningar av biologiska läkemedel där känslighet vid temperaturskillnader inte minst vid transporter begränsar medicinsk och därmed kommersiell potential. Med bolagets patenterade teknologi LaminarPace utvecklas torra beredningsformer av läkemedel och vaccin som i nuläget enbart finns i vätskeform. Därigenom kan Ziccum öka tillgängligheten av läkemedel och vaccin på befintliga – och öppna nya – marknader.

Pressmeddelandet har ingivits för publicering av bolagets CEO kl. 08.00 (CET) den 21 augusti 2018.