ZICCUM AB fokuserar på tre viktiga vaccinplattformar

Efter en strategisk översyn fokuserar Ziccum på tre viktiga vaccinplattformer i sitt forsknings- och utvecklingsarbete under 2022 och 2023 – drivet av information från externa samarbeten och nya interna resurser. Ziccums ordförande Fredrik Sjövall: "en strategi baserad på dessa nyckelplattformar med hög potential ger ett nytt fokus på vårt arbete och skapar goda förutsättningar för kommersiella framsteg."

Med Ann Gidner som VD från den 9 maj och expansion i större lokaler kommer Ziccum att fokusera arbetet under 2022 och 2023 på tre viktiga vaccinplattformar.

Ordförande Fredrik Sjövall: "En mer fokuserad strategi kommer att driva affärsutveckling framåt och stärka företagets erbjudande till industriella partners. Den kommer också att fungera som en grund för att generera nya patent – inte minst inom området mRNA/LNP.”

GENERA NY ROBUST DATA ÄR PRIORITERAT
Som rapporterades i december har Ziccum uppnått positiva preliminära data vid utvärdering av flera olika vaccinplattformar. Nu fokuseras arbetet på att generera ytterligare data från tre viktiga vaccinplattformar:

Adenovirusvektorer. Fyra Covid-19-vacciner använder adenovirusvektorer som plattform. Plattformen möjliggör effektiv överföring av genetiskt material och forskning pågår inom ett brett spektrum av indikationer, bland annat i stora projekt i Sverige och Norden. Ziccum har under en längre tid arbetat med adenovirus och lämnade i januari 2019 in en patentansökan för en temperaturstabil, torr formulering av Adenovirus.

Proteinbaserade adjuvansvacciner: Denna plattform används också i Covid-19-vaccinkandidater. Istället för att använda hela patogenen används ett definierat proteinantigen från patogenen som kan kännas igen av kroppens immunsystem för att framkalla ett immunsvar. Proteinbaserade vacciner har framgångsrikt utvecklats under de senaste decennierna för att behandla sjukdomar från difteri till stelkramp. Ziccum arbetar på denna plattform i samarbete med ett stort nordiskt forskningsinstitut inom vaccination.

mRNA/LNP: Att generera data på torrformulerade mRNA/LNP-material (Liquid Nano Particle) är en viktig strategisk prioritet för Ziccum, som anges i uppdateringen den 3 mars 2022. Covid-19 har belyst mRNA/LNP som en attraktiv och effektiv vaccinplattform. Ziccum utökar nu sin interna kapacitet och har nyligen gjort större investeringar i specialiserad utrustning för tillverkning och utvärdering av torra formuleringar av mRNA/LNP-material – investeringar som kommer att beskrivas ytterligare i kommande kommunikation från bolaget.

Ordförande Fredrik Sjövall: ”De investeringar vi nu gjort kommer att göra oss mer oberoende när det gäller att bedriva våra egna mRNA/LNP-studier och skapa bättre förutsättningar för att generera immateriella rättigheter. Att fokusera på utvalda projekt inklusive vårt eget interna arbete med mRNA/LNP, kommer att öka värdet och utbudet av data vi kan leverera till branschen och våra industriella partners.”