Ziccum AB godkänt för notering på Spotlight Stock Market

Ziccum AB (”Ziccum”) är ett medicintekniskt utvecklingsbolag som utvecklar torra beredningsformer av produkter som i nuläget enbart finns i vätskeform med bolagets patenterade teknologi LaminarPace. Huvudsyftet med noteringen på Spotlight är enligt bolaget att finansiera vidareutveckling och förädling av utvalda projektsubstanser. 

Ziccum grundades som en spin-out från Inhalation Sciences (noterat på Spotlight Stock Market sedan september 2017) där man utvecklat den patenterade teknologin, LaminarPace, för torkning av känsliga läkemedelssubstanser. Konceptet utvecklades av Inhalation Sciences för att generera små mängder mikroniserat material vilket är en förutsättning för att, ändamålsenligt, administrera ett ämne till lungan. Med bolagets teknologi utvecklas torra beredningsformer av produkter som i nuläget enbart finns i vätskeform. Därigenom kan Ziccum öppna nya marknader, skapa nya patent och generera intäkter från försäljning av licenser till den nya beredningsformen. 

”Ziccum är ett bolag i tidig kommersialiseringsfas men vi har en teknik och en metod som har utvecklats under lång tid och validerats i flera projekt. Vi fokuserar på en marknad (biologiska läkemedel) på stark frammarsch och där historien, trenderna och behoven tydligt talar för värdet av att kunna framställa produkter i torr form men där de tekniska lösningarna för att göra detta har saknats. Att notera Ziccum på Spotlight är en spännande utmaning. En notering möjliggör för oss att kunna driva våra planer för kommersialisering vidare med mer resurser och därmed högre fart.” säger Göran Conradsson, VD på Ziccum.

Ziccum har blivit godkända för notering. Som förutsättning för notering och bindande villkor för emissionens genomförande ska minst 60 procent av emissionen tecknas. En annan förutsättning är att de uppfyller spridningskravet om 300 aktieägare.

Memorandumet finns tillgängligt på spotlightstockmarket.com vid inledande av teckningsperioden. 

Erbjudandet i sammandrag:
Teckningskurs i emissionen: 5,26 SEK per unit, vilket motsvarar 5,26 SEK per aktie
Teckningsperiod: 19 september till 3 oktober 2018
Emissionsvolym: Högst 15 800 000 SEK
Värdering: Bolaget värderas pre-money till 15,8 MSEK
Beräknad första dag för handel: Den 25 oktober 2018 under kortnamnet ZICC

För mer information om bolaget, vänligen kontakta:
Göran Conradsson
VD, Ziccum
conradson@ziccum.com
+46 70 961 55 99