ZICCUM AB har utsett Frida Hjelmberg till ny CFO

(Lund, Sverige, oktober 26 2020) Ziccum AB har utsett Frida Hjelmberg till ny CFO fr.o.m 1 januari 2021.Frida har senast varit CFO på Spares Nordic AB från 2018 och tidigare anställd bl.a. som Head of Accounting, Egmont samt som revisor på KPMG. Frida har en Masters of Science in Business and Economics från Lunds Universitet. Frida kommer även att ha ett tydligt affärsfokus genom att beskriva de ekonomiska fördelarna med Ziccums teknologi.

Michael Owens, Ziccums nuvarande CFO, kommer att kvarvara i Ziccums organisation och övergå till en Controller-funktion.

"Det är ett stort nöje att kunna utnämna Frida till vår nya CFO. Hon kommer att ha en viktig roll i att kommunicera de ekonomiska värden som vi kan bidra med genom att öka vaccinationsgraden globalt.", säger Göran Conradson, Ziccums VD.

För mer information om Ziccum, vänligen kontakta:

Göran Conradson: VD 

E-mail: conradson@ziccum.com 

Mob: +46 709 61 55 99

OM ZICCUM AB (PUBL)

Ziccum AB utvecklar nya, patenterade beredningar av vacciner där känslighet vid temperaturskillnader inte minst vid transporter begränsar medicinsk och därmed kommersiell potential. Med bolagets patenterade teknologi LaminarPace utvecklas torra beredningsformer av vaccin som i nuläget enbart finns i vätskeform. Därigenom kan Ziccum öka tillgängligheten av läkemedel och vaccin på befintliga – och öppna nya – marknader.