ZICCUM AB lämnar in patentansökningar avseende förbättrad funktion av LaminarPace systemet för kommersiell vaccinproduktion

Ziccums LaminarPace system för framställning av temperaturstabila vacciner skyddas sedan tidigare av godkända patent. Som ett resultat av det pågående arbetet med att vidareutveckla och förbereda LaminarPace för kommersiell produktion av temperaturstabila vacciner har ett antal innovativa lösningar tagits fram. Genom att lämna in ytterligare två patentansökningar på centrala konstruktionselement är syftet att förstärka och förlänga skyddet för bolagets unika produktionsmetod.

"Vi utökar ytterligare vår IP-portfölj inklusive detaljer som är viktiga för förbättrad rutinproduktion av vacciner. Genom att lämna in dessa patentansökningar får vi möjlighet att i praktiken förlänga vår IP-position på LaminartPace systemet och lägga grunden för framtida industriella applikationer och samarbeten" säger VD Göran Conradson. "Vi har ett starkt skydd för LaminarPace-teknologin som manifesteras av flera godkännanden av patentet som beskriver den grundläggande torkningsmetoden. De nya patentansökningarna ger ytterligare en viktig dimension till patentskydden och exklusivitetsperiod på marknaden. Det är också ett kvitto på att vi skapar nya värden allt eftersom vi utvärderar nya vacciner och vidareutvecklar vår produktionsmetod för kommersiell skala."

För mer information om Ziccum, vänligen kontakta:

Göran Conradson: VD Ziccum AB 

E-mail: conradson@ziccum.com

Mobil: +46 709 61 55 99 

Om Ziccum 

Ziccum AB utvecklar nya, patenterade beredningar av vacciner där känslighet vid temperaturskillnader inte minst vid transporter begränsar medicinsk och därmed kommersiell potential. Med bolagets patenterade teknologi LaminarPace utvecklas torra beredningsformer av vaccin som i nuläget enbart finns i vätskeform. Därigenom kan Ziccum öka tillgängligheten av läkemedel och vaccin på befintliga – och öppna nya – marknader.