Ziccum AB (publ): Corfind intervjuar VD Göran Conradson om pågående verksamhet och vägen framåt för bolaget i Coronatider

LUND, SVERIGE – 8 april, 2020. I intervjun berättar VD mer om verksamheten och status i pågående projekt att ta fram formuleringar på temperaturstabila vacciner samt strategin framåt under pågående Corona pandemin.  "SARS-CoV-2 tycks vara här för att stanna under lång tid framöver. Det enda sättet att få bukt med viruset är inte bara att ta fram ett vaccin, utan även att säkerställa att alla människor på jorden även får tillgång till vaccinet. Redan idag är det ett stort problem att få ut befintliga vacciner framförallt pga brister i kylkedjan. Det pågår ständiga epidemier runt om i världen där uppskattningsvis 1,5 miljoner barn dör varje år i sjukdomar som det finns vacciner för", berättar Göran i intervjun.

Se intervjun här: https://bit.ly/2JQyl1M

För mer information om Ziccum, vänligen kontakta:

Göran Conradson: VD 
E-mail:
conradson@ziccum.com

Mob: +46 709 61 55 99

Om Ziccum AB (publ)
Ziccum utvecklar och kommersialiserar den patenterad teknologin LaminarPace för torkning av primärt biologiska läkemedelssubstanser som är känsliga för konventionella torkningsmetoder. Torr form är önskvärt i de allra flesta läkemedelsprojekten då det ökar stabiliteten, förlänger hållbarheten och förenklar vid tillverkning, logistik och förvaring.