ZICCUM AB (publ) Flaggningsmeddelande (Regulatorisk)

Lund, 7 februari, 2020: Den 31 december 2019 avslutades utnyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO 1. I och med utnyttjandet av teckningsoptioner ökade antalet aktier i Ziccum med 1 389 935 aktier.

Den 31 december 2019 avslutades utnyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO 1. I och med utnyttjandet av teckningsoptioner ökade antalet aktier i Ziccum med 1 389 935 aktier. Ökningen registrerades på Bolagsverket under januari 2020. Inhalation Sciences Sweden AB hade före utnyttjandeperioden ett innehav som motsvarade 29,8 procent, eller 1 790 000 aktier, av samtliga aktier och röster i Ziccum. Genom ökningen av det totala antalet aktier och röster i Ziccum under januari 2020 har andelen minskat till 24,22 procent. Inhalation Sciences Sweden AB har oförändrat antal aktier om 1 790 000 stycken. Flaggningsmeddelandet publiceras då Inhalation Sciences Sweden AB:s innehav underskrider 25 procent av det totala antalet aktier och röster i Ziccum efter ökningen av totalt antal aktier i Ziccum, från 6 000 000 till 7 389 385 aktier.

För mer information om Ziccum, vänligen kontakta:

Göran Conradson: VD Ziccum AB
E-post: conradson@ziccum.com

Mobil: +46 709 61 55 99

 

Om Ziccum

Ziccum AB (publ) utvecklar nya, patenterade beredningar av biologiska läkemedel där känslighet vid temperaturskillnader inte minst vid transporter begränsar medicinsk och därmed kommersiell potential. Med bolagets patenterade teknologi LaminarPace utvecklas torra beredningsformer av läkemedel och vaccin som i nuläget enbart finns i vätskeform. Därigenom kan Ziccum öka tillgängligheten av läkemedel och vaccin på befintliga – och öppna nya – marknader.

Pressmeddelandet har ingivits för publicering av bolagets CEO den 7 februari 2020.