Ziccum AB (publ) Flaggningsmeddelande (Regulatorisk)

(Stockholm maj 29, 2019) Ziccum AB (publ) erhöll den 23:e maj 2019 information om förändring i antal aktier som är relaterad till Inhalation Science AB"s försäljning av 400 000 aktier.

Inhalation Science AB hade innan försäljningen 2 190 000 aktier i Ziccum, motsvarande 36,5% av kapital och röster. Efter transaktionen 23 maj är innehavet 29,8%. Flaggningsmeddelandet publiceras då innehavet passerar under 30% efter förändringen av antal aktier i Ziccum.

För mer information om Ziccum, vänligen kontakta:

Göran Conradson: VD Ziccum AB E-post: conradson@ziccum.com

Mobil: +46 709 61 55 99

Om Ziccum

Ziccum AB (publ) utvecklar nya, patenterade beredningar av biologiska läkemedel där känslighet vid temperaturskillnader inte minst vid transporter begränsar medicinsk och därmed kommersiell potential. Med bolagets patenterade teknologi LaminarPace utvecklas torra beredningsformer av läkemedel och vaccin som i nuläget enbart finns i vätskeform. Därigenom kan Ziccum öka tillgängligheten av läkemedel och vaccin på befintliga – och öppna nya – marknader.

Pressmeddelandet har ingivits för publicering av bolagets CEO den 29 maj 2019.