Ziccum AB (publ) publicerar Årsredovisning 2023

Ziccum AB meddelar idag att bolagets årsredovisning för 2023 nu finns tillgänglig på bolagets hemsida www.ziccum.com.

För att läsa hela rapporten, på svenska, vänligen besök: https://ziccum.com/investors/financial-reports/