Ziccum AB (publ) publicerar delårsrapport för andra kvartalet 2021

(Lund, Sverige, 26 augusti 2021) Ziccum AB meddelar att bolagets Q2-rapport för 2021 nu är tillgänglig. För första gången kommer rapporten också att släppas i ett digitalt onlineformat som gör det enklare att navigera och ta del av rapporten.

Läs Q2-rapporten i sitt nya digitala format här: https://reports.ziccum.com/delarsrapport-q2-2021/start/

PDF-fil bifogas på detta pressmeddelande, och finns på företagets webbplats på:  https://ziccum.com/investors/financial-reports/