Ziccum AB (publ): Tillträdande VD och ledamöter i styrelsen har köpt aktier

Tillträdande VD, Ann Gidner och Styrelsens ledamöter Andreas Pettersson samt Kristian Kierkegaard har köpt aktier i Ziccum AB.
 
Ann Gidner, som tillträder sin position som VD den 9 maj har under perioden 29 mars – 1 april köpt totalt 15 000 aktier i Ziccum AB. Kristian Kierkegaard köpte den 29 mars 10 000 aktier, och Andreas Pettersson köpte den 29 mars 20 000 aktier i Bolaget.