Ziccum AB publicerar årsredovisning för 2019

(Lund, Sverige, april 16, 2020.) Ziccum AB meddelar att bolagets årsredosvisning för 2019 nu finns tillgänglig på bolagets hemsida.

For mer information vänligen besök https://ziccum.com/investors/financial-reports/

För mer information om Ziccum, vänligen kontakta:

Göran Conradson: VD Ziccum AB
E-post: 
conradson@ziccum.com

Mobil: +46 709 61 55 99

Om Ziccum

Ziccum AB (publ) utvecklar nya, patenterade beredningar av biologiska läkemedel där känslighet vid temperaturskillnader inte minst vid transporter begränsar medicinsk och därmed kommersiell potential. Med bolagets patenterade teknologi LaminarPace utvecklas torra beredningsformer av läkemedel och vaccin som i nuläget enbart finns i vätskeform. Därigenom kan Ziccum öka tillgängligheten av läkemedel och vaccin på befintliga – och öppna nya – marknader.

Pressmeddelandet har ingivits för publicering den 16 april, 1200, 2020.