Ziccum AB (publik) tar nästa steg i ett av sina industriella utvecklingssamarbeten

LUND, SVERIGE – 20 maj, 2020. Ziccum AB (publ) ("Ziccum" eller "Bolaget") meddelar att Bolaget tar nästa steg i ett av sina industriella samarbeten

Första steget i samarbetet föll väl ut och båda bolagen har därför bestämt att fortsätta utvecklingsarbetet med att formulera temperaturstabila vacciner.

"Båda bolagen är väldigt glada att samarbetet har fallit så väl ut och gemensamt har vi beslutat att fortsätta utvärderingen i ett nästa och utökat steg. Jag kan konstatera att vår teknologi står sig mycket bra i en internationell och konkurrensutsatt miljö", säger Ziccums VD Göran Conradson. 

För mer information om Ziccum, vänligen kontakta:

Göran Conradson: VD 
E-mail:
conradson@ziccum.com

Mob: +46 709 61 55 99

Om Ziccum AB (publ)
Ziccum AB (publ) utvecklar nya, patenterade beredningar av vacciner där känslighet vid temperaturskillnader inte minst vid transporter begränsar medicinsk och därmed kommersiell potential. Med bolagets patenterade teknologi LaminarPace utvecklas torra beredningsformer av vaccin som i nuläget enbart finns i vätskeform. Därigenom kan Ziccum öka tillgängligheten av läkemedel och vaccin på befintliga – och öppna nya – marknader.

Pressmeddelandet har ingivits för publicering av bolagets CEO den 20/5/2020