Ziccum AB tar upp Företagslån om 2 MSEK från ALMI

(Lund, Sverige, april 30, 2020.) Ziccum AB (publ) ("Ziccum" eller "Bolaget") meddelar att Bolaget tar upp Företagslån lån om 2 MSEK från ALMI Företagspartner.

Syftet med lånet är att stärka kassan för att finansiera investeringar i Bolagets forskning- och utvecklingsverksamhet. Lånet kommer bland annat möjliggöra flera nya patentansökningar.

Företagslånet amorteras på 60 månader varvid de inledande 18 månaderna är amorteringsfria. Marknadsmässig ränta erläggs. Ziccum har möjlighet att vänta till sommaren att få lånet utbetalat. Lånehandlingarna beräknas vara underskrivna inom 2 veckor.

"Vi är glada över samarbetet med ALMI och den lånefinansiering de erbjuder. Lånet ger oss extra manöverutrymme och stärker vår möjlighet att fortsätta agera offensivt i projekt vi tror mycket på." säger Göran Conradson, VD för Ziccum.

För mer information om Ziccum, vänligen kontakta:

Göran Conradson: VD Ziccum AB
E-post: 
conradson@ziccum.com

Mobil: +46 709 61 55 99

Om Ziccum

Ziccum AB (publ) utvecklar nya, patenterade beredningar av biologiska läkemedel där känslighet vid temperaturskillnader inte minst vid transporter begränsar medicinsk och därmed kommersiell potential. Med bolagets patenterade teknologi LaminarPace utvecklas torra beredningsformer av läkemedel och vaccin som i nuläget enbart finns i vätskeform. Därigenom kan Ziccum öka tillgängligheten av läkemedel och vaccin på befintliga – och öppna nya – marknader.