ZICCUM AB utökar labbfaciliteter och mRNA/LNP-kapacitet med strategiska investeringar

Ziccum AB har utökat sina labbfaciliteter och kapacitet att generera data inom området mRNA/LNP. Dessa strategiska investeringar inkluderar ett nytt cell-laboratorium och ett system för tillverkning och utvärdering av torra formuleringar av mRNA/LNP-material. Ordförande Fredrik Sjövall: "Detta kommer att göra oss mer oberoende när det gäller att bedriva våra egna mRNA-studier och öka våra möjligheter att generera data som vi kan leverera till industrin."

I april 2022 expanderade Ziccum AB till större kontors- och labbfaciliteter i Lund. Expansionen inkluderar även rekryteringen av en ny projektledare och två utvecklingsingenjörer, och nyckelinvesteringar fokuserade kring mRNA/LNP – en av de tre vaccinplattformar som ingår i en mer fokuserad strategi.

Förstärkt kapacitet för att utvärdera och utveckla mRNA/LNP

Covid-19 har belyst mRNA/LNP som en attraktiv och effektiv vaccinplattform. Som Ziccum angav i sin uppdatering den 3 mars 2022, är generering av data avseende torrformulerade mRNA/LNP-material en viktig strategisk prioritet.

I december 2021 installerade Ziccum ett mikrofluidik-system, "Ignite NanoAssemblr”, som kommer att göra det möjligt för Ziccum att generera sina egna mRNA/LNP-material i FoU-skala. Ignite-systemet är nu fullt installerat och i drift.

Parallellt färdigställs ett nytt cell-labb som möjliggör in vitro-studier av viktiga biologiska egenskaper. Förutom att erbjuda specifika fördelar i den nuvarande utvecklingen av mRNA/LNP, ger det nya cell-labbet på längre sikt Ziccum möjlighet att generera relevanta biologiska data inom andra plattformar och substanser. Arbetet med att installera det nya cell-labbet påbörjades i december 2021, beräknas vara fullt i drift under andra kvartalet 2022 och generera sina första data under tredje kvartalet 2022.

Ordförande Fredrik Sjövall: ”Dessa strategiska investeringar kommer att göra oss mer oberoende och konkurrenskraftiga inom mRNA/LNP. De kommer att göra det möjligt för oss att bedriva våra egna mRNA/LNP-studier och skapar väsentligt bättre förutsättningar att generera nya immateriella rättigheter."