Ziccum CEO videointervju: mRNA i fokus

I en intervju på svenska med Ziccums vd Ann Gidner, diskuteras företagets nya in vivo mRNA-data in-vivo, mRNA-teknologin och dess marknadspotential, samt hur Ziccums teknologi kan lösa viktiga stabilitets- och leveransutmaningar som finns idag. Intervjun genomförs av Eucaps analytiker Jonathan Furelid.

Se hela intervjun här: https://www.youtube.com/watch?v=fRbzBKhwCSY

00:00 Introduktion
02:02 Hur genomfördes studien och varför är resultaten så viktiga?
04:26 mRNA som teknologi och marknad, varför är tekniken så revolutionerande?
07:14 Begränsningar med mRNA
10:28 Hur fungerar LaminarPace jämfört med konkurrerande tekniker?
11:29 I vilken utvecklingsfas befinner sig Ziccum?
12:46 Marknadspenetration och potential
14:38 mRNA och sjukdomsområden som kan behandlas