Ziccum förlänger utvärderingsavtal med globalt läkemedelsföretag.

Lund, 25 januari 2021. Ziccum AB (publ) (‘Ziccum’) ingick ett utvärderingsavtal 3 oktober 2019 med Janssen Vaccine & Prevention B.V., en av Janssens läkemedelsbolag som tillhör Johnson & Johnson. Baserat på de positiva resultaten från denna inledande fas att studera kompatibiliteten med ett modellvaccin, som tagits fram genom en teknologiplattform, har båda bolagen nu förlängt utvärderingsavtalet fram till 30 juni 2021. Syftet är att slutföra analysen av Ziccums lufttorkningsteknologi med Janssens vaccinplattformar.

”Vi är mycket stolta och glada över detta första pilotprojekt med Janssen”, säger Ziccums VD Göran Conradson.

”Det första pilotprojektet föll väl ut”, säger Ziccums ordförande Fredrik Sjövall. ”Vi är naturligtvis mycket glada att vi förlänger detta samarbete”.

LaminarPace lufttorkar skonsamt känsliga biologiska läkemedel som proteiner, peptider och vacciner i rumstemperatur, som gör att de aktiva ingredienserna hålls intakta. Denna teknik kan användas för att utveckla nya stabila torra pulver av vacciner och biologiska läkemedel. Detta gör det möjligt att transportera och administrera vacciner kostnadseffektivt i olika klimat runt om i världen. I detta förlängda samarbete står varje part för sina egna kostnader.