Ziccum: Göran Conradson får lämna som VD

Ziccum AB (publ) meddelar i dag att bolagets VD Göran Conradson får lämna sin position som bolagets VD. Bolagets CFO, Frida Hjelmberg, blir tillförordnad VD tills vidare.

Ziccum har inte utvecklats enligt styrelsens eller aktieägarnas förväntan. Bolaget behöver ett nytt ledarskap för att implementera styrelsens strategi och ta tillvara och utveckla de kommersiella möjligheter bolaget fokuserar på och därför har en VD-rekrytering nu initierats. Bolagets ledning bestående av CFO, och tillförordnad VD, Frida Hjelmberg och utvecklingschef Anna Lönn kommer att leda bolagets arbete i nära samarbete med styrelsen till dess att en ny VD är rekryterad.