ZICCUM har genomfört en pilotstudie på storskalig produktion av temperaturstabila vacciner i partnerskap med KeyPlants

Ziccum har genomfört en pilotstudie av en Fill and Finish-anläggning, med syfte att utvärdera den tekniska och finansiella bärkraften av kommersiell produktion av temperaturstabila vacciner. Studien som är genomförd i samarbete med KeyPlants AB, ett ledande specialistföretag på modulanläggningar för läkemedelsproduktion, visar att det finns signifikanta ekonomiska fördelar med Ziccums LaminarPace-teknologi för produktion av temperaturstabila vacciner. Nu arbetar Ziccum vidare med att hitta strategiska partners med ambitionen att etablera en pilotanläggning för vaccinproduktion.

Ett av Ziccums strategiska mål är att utveckla och förbereda LaminarPace för integration med kommersiell tillverkning av vacciner. Nyligen meddelade bolaget om ytterligare patentansökningar avseende förbättrad funktion av systemets tekniska detaljer med just detta strategiska mål i fokus.

– Vi har hela tiden jobbat med att vidareutveckla LaminarPace anpassad för industriell GMP-miljö. Projektet som vi nu har genomfört tillsammans med KeyPlants, visar dels att vår teknologi bidrar till stora besparingar jämfört med dagens frystorknings-processer och dels att konceptet är genomförbart. Med KeyPlants får vi en industriell partner med stor expertis inom farmaceutisks anläggningsdesign, samt även unik kompetens inom vaccin och aseptisk produktion. Behovet av att öka produktion och tillgänglighet av vacciner på den globala marknaden är akut. Vi ser en historisk möjlighet, säger VD Göran Conradson.

Ziccum AB’s milda lufttorkningsmetod formulerar vacciner som termostabila torra pulver. Till skillnad från dagens tillgängliga metoder för vaccinformulering, så kan torra pulver vacciner hanteras, lagras och transporteras i omgivande temperaturer under längre perioder. Det behövs inte någon kylkedja och uppfyller WHO’s CTC (Controlled Temperature Chain) krav.

Ziccum fokuserar specifikt på "Fill and Finish" (F/F), det tredje och sista steget i vaccinproduktion, när vialer fylls, förpackas och distribueras. Detta steg kan avsevärt förbättras med Ziccums teknologi. Majoriteten av nuvarande F/F-anläggningar utgår ifrån vaccin i vätske- eller i frystorkad form vilket innebär komplexa samt kostnads- och energikrävande processer jämfört med torr beredningsform som medför signifikant förbättrad produktionsekonomi.

Tillsammans med KeyPlants AB, en global, ledande aktör inom modulära lösningar för fabriker med över 50 globala projekt, inklusive F/F-vaccinanläggningar, har Ziccum tagit fram en detaljerad planritning för en F/F-anläggning. Anläggningen som mäter 36 meter x 27 meter i två våningsplan får en kapacitet att årligen producera upp till 300 miljoner doser av torrformulerat och temperaturstabilt vaccin. Detta med en prognosticerad OPEX som är -65% lägre samt en CAPEX som är -50% lägre, jämfört med F/F-anläggningar som baseras på frystorkning.

David Lindholm, försäljningschef på KeyPlatns: "För närvarande ser vi en stor efterfrågan på nya vaccinproduktionsanläggningar och för närvarande jobbar vi med ett flertal vaccinprojekt över hela världen. Vi på KeyPlants är stolta över att vara en nyckelpartner åt Ziccum och vi ser stora fördelar med deras LAPA teknologi. Deras teknologi kommer inte bara att signifikant sänka CAPEX- och OPEX kostnaderna, utan även öka tillgången och säkerheten på vacciner genom att ta bort kylkedjan i distributionsledet".

– Vi har gjort stora framsteg inom två strategiska nyckelområden – IP-portföljen har vuxit med ytterligare patentsökta, torrformulerade vacciner och våra samarbeten i vaccinbranschen har stärkts. Vår ambition är att fortsatt utveckla dessa. Nu när vår pilotstudie visar att signifikanta besparingar är möjliga så fokuserar vi på att utveckla nya samarbeten och strategiska partnerskap för ytterligare finansiering och investeringar. Det är dags att ta nästa steg för att fånga denna fantastiska möjlighet, säger Ziccums VD Göran Conradson.

Vår teknologi handlar om torra pulver. Vi tar med fördelarna från torra formuleringar till vacciner som kan göra nytta för miljoner människor i världen. Torkad mat och mediciner konsumeras dagligen för att det är så lätt att förvara och transportera, utan att det kostar för mycket. Så varför skulle vi inte kunna göra samma sak med vaccin? Faktum är att vi kan. Det är dags att göra verklighet av nya lösningar för vaccinets distribution. Vi behöver se det som redan nu är möjligt, säger Ziccums VD Göran Conradson.

För mer information om Ziccum, vänligen kontakta

Göran Conradson:
VDZiccum AB
E-mail: 
conradson@ziccum.com

Mobil: +46 709 61 55 99

För mer information om KeyPlants, vänligen kontakta:

David Lindholm: Försäljningschef KeyPlants AB
E-mail: david.lindholm@keyplants.com

Mobile: +46 703 295 868

Om Ziccum

Ziccum AB utvecklar nya, patenterade beredningar av vacciner där känslighet vid temperaturskillnader inte minst vid transporter begränsar medicinsk och därmed kommersiell potential. Med bolagets patenterade teknologi LaminarPace utvecklas torra beredningsformer av vaccin som i nuläget enbart finns i vätskeform. Därigenom kan Ziccum öka tillgängligheten av läkemedel och vaccin på befintliga – och öppna nya – marknader.

Om KeyPlants

KeyPlants levererar genom s.k. fast track processer anläggningar till Life Science och Avancerade Teknologi Industrier. KeyPlants är en global ledare inom modulära anläggningar och har exekverat mer 50 modulära anläggningar över hela världen. Läkemedelstillverkare runt om i världen har fått stora fördelar från deras modulära koncept. Huvudkontoret ligger i Stockholm och de förser även de Nordiska länderna med mer konventionella läkemedelsanläggningar. KeyPlants har en egen in-housedesign och konstruktionskompetenser, samt egen expertis inom Biomanufacturing, aseptisk fyllning, tillverkning av aktiva läkemedelssubstanser och tabletter.