Ziccum ingår ett avtal för utvärdering med ett globalt läkemedels- och vaccinbolag

Stockholm, 03 oktober 2019. Ziccum AB (publ) (‘Ziccum’) ska utföra en utvärdering tillsammans med ett globalt läkemedelsbolag som forskar och utvecklar vacciner och biologiska läkemedel för att bekämpa infektionssjukdomar.  Projektet kommer att undersöka hur Ziccums lufttorkningsförmåga kan hjälpa företaget att generera torra och temperaturstabila vacciner. Ett av fem barn över hela världen får för närvarande inte ens grundvacciner (WHO) och 1,5 miljoner personer dör varje år sjukdomar som kan förhindras av vaccin.

”Vi är mycket stolta över att starta detta pilotprojekt åt ett så framstående och engagerat läkemedelsbolag”, säger Ziccums VD Göran Conradson. ”Det är ett globalt företag baserat i Europa som är fokuserade att hjälpa människor till ett hälsosammare liv genom att förbättra tillgången och vård runt om i världen. Om vår teknik kan komma att vara en del i detta skulle det naturligtvis vara glädjande. ”

”Pilotprojektet är det andra på bara månader”, säger Ziccums ordförande Fredrik Sjövall. ”Vi berättade tydligt för marknaden att vårt första årsmål som börsbolag var att samarbeta i tre pilotstudier för att utveckla stabila, torra vaccin samt biologiska läkemedel. Vi har uppfyllt det löftet. Detta är det andra industriella samarbetet på bara några månader, och vi ser ett växande kommersiellt intresse för LaminarPaceTM. Världens behov av att kunna leverera vacciner där kylda transporter är svåra eller omöjliga och därmed där det verkligen behövs, är brådskande och växer. Vi är övertygade om att vår egenutvecklade LaminarPaceTM-teknik kan komma att spela en viktig roll."

För mer information, vänligen kontakta:

Göran Conradson, VD, Ziccum AB
E-post: conradson@ziccum.com

Mobil: 0709-61 55 99

TILL REDAKTÖRERNA

Om Ziccum 

Baserat på bolagets patenterade teknologi ­– LaminarPaceTM– utvecklar Ziccum AB (publ) torra beredningar av biologiska läkemedel och vacciner som i nuläget enbart finns i vätskeform, där känslighet vid temperaturskillnader inte minst vid transporter i dagsläget begränsar medicinsk och därmed kommersiell potential. Med Ziccums teknologi LaminarPaceTM, kan tillgängligheten av läkemedel och vaccin ökas på befintliga – såväl som öppna nya – marknader. Ziccums aktie är upptagen till handel på Spotlight Stockmarket. www.ziccum.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl 20.00 den 3 oktober 2019 av Ziccum AB (publ) enligt EU: s marknadsmissbruksförordningar.