ZICCUM tecknar avsiktsförklaring att undersöka integration av Ziccums teknologi in i en innovativ vaccintillverkningsprocess

(Lund, Sverige, mars 26 2020) Ziccum har skrivit en formell avsiktsförklaring, s.k. Letter of Intent, med ett företag som har en ny innovativ produktionsteknologi för vacciner. Avtalet omfattar utvärdering av integrering av Ziccums formuleringsteknologi för mässling och röda hund (rubella) vacciner. Målsättningen är att signifikant sänka kostnaderna av barnvaccin samt att öka tillgängligheten av vaccin till världens alla barn genom att generera temperaturstabila formuleringar.

Överenskommelsen bygger på att gemensamt undersöka hur Ziccums torkmetod, som genererar ett temperaturstabilt pulver, kan integreras i partnerbolagets innovativa produktionssystem för tillverkning av vacciner för mässling och röda hund. Båda teknikerna kan användas till att både kraftigt sänka kostnaden och öka tillgängligheten av barnvaccin. Ziccums teknologi genererar ett torrt och temperaturstabilt pulver så att onödig och kostsam logistik i kylkedjan kan elimineras. Vacciner kommer därför att kunna transporteras, lagras och hanteras mycket mer kostnadseffektivt och vacciner kommer att kunna nå ut till barn på avlägsna och svårtillgängliga platser runt om i världen.

UNICEF – Mässlingsvacciner, förbättrad tillgång är angeläget

Antalet mässlingsfall mer än fördubblades under 2018 och barn under 5 år är de som har högsta dödligheten1). Enligt UNICEF måste mässlings vaccinering öka kraftigt. För att förhindra fler mässlings utbrott rekommenderar WHO en vaccinationsgrad av 95% av alla nyfödda barn, framförallt de två doser som behövs för fullgott skydd. Nuvarande vaccindosering ligger på 85% för den första, men bara 67% för den andra dosen2).

UNICEF pekar på att det globala behovet av antal mässlingsdoser ligger på 450 miljoner per år, medans endast 270 miljoner doser produceras per år. Anledningen till denna skillnad ligger dels bristande produktionskapacitet, dels att vacciner förstörs, enligt UNICEF3). För närvarande kräver vacciner omfattande, kostsamma och vidsträckta kyl transporter i fattiga, oftast varma och till otillgängliga platser för att ernå full vaccinationsgrad. Ziccums milda lufttorkningsmetod, LaminarPace, bereder vacciner i torr pulverform i högt utbyte som kan skeppas stabilt, tål höga temperaturer så att kostnaden för förstörda vacciner kan sänkas samtidigt som tillgången ökas.

Enligt UNICEF så behövs nya vaccin leverantörer för att öka hälsan, mångfalden och tillgången. UNICEF räknar med att göra nya upphandlingar under 2020, för leverans 2021.

Ziccums VD Göran Conradson: "Detta är en möjlighet för oss att i skarpt läge och från grunden transformera vaccinproduktion och därigenom den globala tillgången på vacciner för dem som allra mest behöver dem. Det har aldrig varit mer brådskande att åtgärda den bristande tillgången på mässlingsvacciner än nu. Antalet mässlingsfall har fördubblats under 2018 och 2019 års data indikerar på ytterligare ökning4). Om exempelvis USA hade Samoas antal av mässlingsfall, skulle 7 miljoner ha infekterats. Uppskattningsvis så dog 140 000 av mässling enbart under 20186). Vi är mycket glada och stolta att kunna ta detta steg tillsammans med en industriell partner."

Footnotes

  1. Washington Post 6 December 2019
  2. UNICEF: Measles Monovalent and Measles and Rubella Combination Vaccines: Supply and Demand Update, UNICEF Supply Division, August 2019

https://www.unicef.org/supply/index_54214.html

  1. UNICEF: Measles Monovalent and Measles and Rubella Combination Vaccines: Supply and Demand Update, UNICEF Supply Division, August 2019

https://www.unicef.org/supply/index_54214.html

  1. Washington Post 6 December 2019
  2. UNICEF 5 December 2019
  3. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/measles

 

För mer information om Ziccum, vänligen kontakta:

Göran Conradson: VD 
E-mail: 
conradson@ziccum.com 

Mob: +46 709 61 55 99

OM ZICCUM AB (PUBL)
Ziccum utvecklar och kommersialiserar den patenterad teknologin LaminarPace för torkning av primärt biologiska läkemedelssubstanser som är känsliga för konventionella torkningsmetoder. Torr form är önskvärt i de allra flesta läkemedelsprojekten då det ökar stabiliteten, förlänger hållbarheten och förenklar vid tillverkning, logistik och förvaring.

Detta pressmeddelande har lämnats in för offentliggörande av företagets VD den 26 mars 2020 i enlighet med EU:s marknadsmissbruksförordningar (MAR)