Ziccums incitamensprogram fulltecknade

Den 27 april 2021 beslutade årsstämman i Ziccum AB (publ) (”Ziccum” eller ”Bolaget”), efter förslag från styrelsen respektive valberedningen, att anta ett långsiktigt incitamentsprogram för styrelseledamöter i Bolaget bestående av teckningsoptioner, respektive ett långsiktigt incitamentsprogram för medarbetare i Bolaget bestående av personaloptioner.

Samtliga ledamöter i styrelsen respektive befintliga medarbetare har nu tecknat sig fullt ut i incitamentsprogrammen, innebärande att sammanlagt 46 000 teckningsoptioner kommer att emitteras till styrelseledamöterna i Bolaget och 42 456 personaloptioner att ges ut till medarbetare.

Lösenkursen i Styrelsens incitamentsprogram uppgår till 28,8 kr per aktie med en lösenperiod som pågår 1-31 maj 2024.

”Det är glädjande att se att såväl styrelsen som medarbetarna deltar i Ziccums incitamentsprogram, vilket tyder på en tro på bolaget och att deltagarna önskar bli aktieägare på sikt. Deltagandet stärker motivationen, ökar förutsättningarna för att behålla kompetens i Ziccum och borgar för ett maximerat värdeskapande för samtliga aktieägare”, kommenterar Fredrik Sjövall, styrelsens ordförande.

För mer information om Ziccum, vänligen kontakta:

Göran Conradson: VD Ziccum AB
E-post: conradson@ziccum.com
Mobil: 0709 61 55 99
 
Certified Adviser
Erik Penser Bank AB 
E-post: certifiedadviser@penser.se
Telefon: 08 463 83 00 

Om Ziccum

Ziccum utvecklar nya temperaturstabila versioner av världens mest behövda och livsavgörande vacciner. Med Bolagets patenterade teknologi LaminarPace möjliggörs produktion av nya, skonsamt torkade formuleringar som kan transporteras enkelt och kostnadseffektivt, utan krav på en komplicerad och dyr kylkedja hela vägen från fabrik till sista barnet längst bort från moderna logistiknoder.