Ziccums Q2-rapport – VD-uppdatering på svenska

Q2 2023 har utan tvekan varit ett av de mest spännande och produktiva kvartalen i Ziccums historia – med två betalda utvärderingsavtal, tre nya patentansökningar och fortsatt bekräftelse av bolagets mRNA/LNP-resultat. VD Ann Gidner ger en inblick i den senaste utvecklingen.

F: Vilka är de viktigaste händelserna under kvartalet?

AG: Ja, vi har unika bolagshändelser både vad gäller affärer och teknik!

Två utvärderingsavtal som ger rejäla intäkter är naturligtvis historiska milstolpar. Hela omstöpningen av Ziccum under det senaste året, och den kraftfulla satsningen på proffsig affärsutveckling på den internationella arenan, ger nu verkligen resultat. Men det här kvartalet har också inneburit utmärkta framsteg på en rad andra områden. Det finns tre viktiga områden med stora milstolpar under kvartalet, som alla är avgörande för vår framtida framgång.

F: Vilka är de tre områdena?

1: Fortsatt starka mRNA-resultat i interna studier

AG: Nummer ett är de fortsatta framstegen i våra egna mRNA-studier. I slutet av första kvartalet meddelade vi att vi hade uppnått en milstolpe i branschen genom att omvandla mRNA i lipid-nanopartiklar (mRNA/LNP) till stabilt, torrt pulver med bibehållen aktivitet. Under Q2 har vi fortsatt dessa studier och verifierat vad gäller aktivitet i ett antal olika lipidformuleringar med fina resultat. Dessa resultat är en viktig etapp på vägen, där vi steg för steg bevisar att LaminarPace helt kan förändra landskapet för nya mRNA-behandlingar. Det öppnar fler dörrar för oss inom hela branschen.

2: Förstärkt patentposition

AG: Det här kvartalet har vi tagit företaget till en ny nivå när det gäller att skydda vår s.k. intellectual property (IP). Vi har lämnat in tre nya patentansökningar inom tre områden: utrustning, processparametrar och produktformulering.

Området utrustning täcker en rad förbättringar i konfigureringen av vår torkkolonn LaminarPace. Området processparametrar avser hur vi kör utrustningen. Och slutligen formulering innefattar ny kunskap inom hur man bäst formulerar läkemedelssubstanser för att ge optimala resultat med LaminarPace. Att ’formulera’ betyder inom läkemedel mer precist hur man använder olika tillsatsämnen till läkemedelsmolekylen, för att få den att fungera som behandling.

I takt med att vi utökar vår pipeline och ingår fler partnerskapsprojekt, blir det allt viktigare att vi skyddar vår unika teknik. Med tre ansökningar inlämnade kan vi nu fylla på mer data, för att arbeta mot starka godkända patent.

3: Nya avtal med världsledande Pharma/Biotech-bolag

AG: Det är en bedrift för oss att ha slutit två avtal – båda med globala, ledande aktörer – på två månader. Särskilt med tanke på att affär nr2 också omfattar möjlighet till flera steg, utöver Feasibility-studien. Detta visar hur värdefull vår nya strategi och satsning på professionell, internationell affärsutveckling är.

Båda våra nya partners är av högsta kaliber. Vårt partnerskap med sådana högklassiga spelare visar på den trovärdighet och det goda intresse vi har fått i branschen, tack vare vår gedigna utveckling som bolag och även mitt internationella nätverk i industrin.

Utvecklingen av ny teknik blir naturligtvis mer eller mindre framgångsrik beroende på data. Framgång är aldrig garanterad. Det är därför det är så viktigt för oss att fortsätta driva nya projekt med flera partners och flera substanser: det gäller att ha många seriösa dialoger för att få projekt, och det gäller att ha flera projekt för att nå marknad, när det gäller läkemedelsutveckling. Därav en ordentlig satsning på internationell affärsutveckling!

Med framsteg inom alla dessa tre nyckelområden går vi in i en spännande period av genomförande av viktiga projekt, expansion och fortsatt bra exponering av Ziccum och våra framsteg på den internationella arenan. Jag ser fram emot att tillsammans med hela teamet och våra partners fortsätta denna spännande utveckling!