Ziccums Q3-resultat: VD-uppdatering på svenska

Ziccum har haft ett mycket produktivt kvartal, med avsevärda framsteg inom de tre fokusområdena: Partnering, Teknologiutveckling och Förstudien för mRA/LNP-plattformen. Ann Gidner, Ziccums nya VD som tillträdde i maj månad och driver den nya strategin, ger här en uppdatering på svenska i samband med bolagets rapport efter tredje kvartalet.

STRATEGI
Kan du berätta om Ziccums nya strategi och hur den utvecklas?

AG: Vi har en snabb utveckling i bolaget och vi utarbetar vår nya strategi baserat på en rad faktorer. Vi kan konstatera att eftersom vi har

– en helt nydanande teknologi,
– krav på nya regulatoriska godkännanden,
– unika fördelar för de allra känsligaste biologiska läkemedelssubstanserna,
– och en process som lämpar sig bäst för produkter som inte har de största volymerna,

så pekar allt på att vi ska fokusera allra mest på högvärdesprojekt, med ömtåliga, värdefulla mRNA-vaccin och RNA-behandlingar, vilka är i nyutveckling. Vår teknologi LaminarPace ska tillämpas där den kan ge allra mest värde, och det här styr våra satsningar. I de senaste kunddialogerna har vi fått mycket positiv bekräftelse på behovet av torkning av mRNA, intresset för LaminarPace och riktigheten i vårt nya strategiska fokus.

AFFÄRSUTVECKLING
Ditt CV och ditt nätverk inom läkemedelsindustrin är omfattande och värdefullt. Ziccum har nu intensivt drivit nya dialoger inom läkemedelsindustrin. Hur går det?

AG: Vi satsar stort på affärsutveckling nu för att bygga en bred projektportfölj. Jag har ett stort internationellt nätverk som ger oss många viktiga öppningar. I Pharma-industrin tar utvecklingen av nya produkter ofta lång tid med de regulatoriska stegen, och vissa projekt faller bort. Så man ska se till att ha ett bra antal projektdiskussioner. Vi har nu varit på att en rad industrikonferenser som sagt, NLS Days, World Vaccine Congress och BIOEurope, med fulla mötesscheman, och det gav tydliga resultat, med nya dialoger med Pharma, Biotech och vaccintillverkare. Vi har fått mycket stort intresse för just vår satsning på mRNA i LNP-formulering. Just nu skriver vi ett antal sekretessavtal, så det är seriösa dialoger. Vi ser verkligen fram emot att ta dem vidare.

TEKNOLOGI & FÖRSTUDIER
Du betonade redan från början vikten av en parallell teknisk utveckling av LaminarPaceTM. Hur går det med detta?

AG: På hemmafronten jobbar vi för fullt med vårt utvecklingsprogram: vi optimerar tekniken så att vi får bästa möjliga process:

  • Vi har snabbt tagit fram en ny nebulisator-design,
  • Vi jobbar med membranutvecklingen
  • Och vi har ytterligare utvecklingsarbete pågående.

I våra expanderade pilotsviter så kör vi försökskörningar, och fyller den nya kapaciteten. Så vi har gjort stora framsteg för bolaget sedan i våras.

Vi har också startat ett samarbete för 3D-modellering, vilket är väldigt viktigt. Här finns möjlighet att accelerera utvecklingen ordentligt, och se till att skala processen. Vi har skrivit en fin ansökan till Eurostars ihop med vår engineering-partner i Schweiz, och vi förbereder ett större samarbete.

En till grant-ansökan är i arbete, när vi förbereder att delta i CEPIs utlysning för termostabila vaccin, tack vare att vi hittat en samarbetspartner med mRNA/LNP-utveckling i industrin.

Kan du berätta något mer om dina tankar om företagets preliminära resultat från förstudien med Janssen, som offentliggjordes i slutet av september?

Det blev blandade resultat – med väldigt bra bevarande av partiklar, men sämre vaccinaktivitet den här gången. De drog slutsatsen att tekniken är lovande men kräver mer utveckling – vilket inte är ett oväntat utfall. De sa också att det kanske ger större mening att fortsätta med en mer känslig vaccintyp, dvs mRNA – så precis samma slutsats som vi själva kommit fram till.

Vi väntar fortfarande på att få komplett data, så att vi kan göra mer analys. Och som framgår är vi inte på något sätt begränsade till just det samarbetet.

NY ORGANISATION
Ni har omstrukturerat internt i företaget. Hur har det gått?

AG: Ett viktigt steg internt, är att vi har omorganiserat och blivit smartare med tydliga ansvarsområden och fokus. Dessutom sparar vi en del konsultpengar, genom skarpare uppdrag och anställningar, så det är roligt att välkomna en ny medarbetare här under kvartalet. Jag vill verkligen tacka Ziccum-teamet för så gott arbete under min första tid på bolaget. Alla steppar upp till den nya strategin och jobbar intensivt på alla fronter, både internt med tekniken och externt med affärsutveckling!