Ziccums Q4-rapport – VD-uppdatering på svenska

Vår VD Ann Gidner svarar på frågor om de viktigaste delarna i bolagets senaste kvartalsrapport, Bokslutskommunikén 2024.

F: Vilka höjdpunkter vill du lyfta fram? Vad är mest intressant för investerare att fokusera på?

AG: Om vi ser på 2023 som helhet, så har Ziccum genomgått en fantastiskt snabb utveckling, där vi bygger resultat och projekt, tack vare vår starka fokuserade strategi och affärsmodell, och framstegen vi gör i teknikutvecklingen. Det viktigaste är att vi gått direkt in i betalda samarbeten med den internationella branschens bästa spelare.

Det fjärde kvartalet mer specifikt har handlat mycket om just våra projektsamarbeten. Vi kunde slutföra vår Feasibility-studie för vår viktiga Biotech-partner, vi arbetar för fullt i projektet med vår Big Pharma, och dessutom undertecknades ett nytt samarbete, nu med ett stort Biotech-produktionsbolag gällande virala vacciner.

Utöver det kunde vi också starta ett nytt akademiskt samarbete för mRNA.

F: Vad innebär det här akademiska samarbetet, och vad syftar det till?

AG: Vi har skrivit samarbetsavtal med Köpenhamns universitets läkemedelsavdelning. I projektet kommer vi att undersöka inhalerbara former av mRNA-vacciner, med en examensarbetare på plats hos oss i Lund. Projektet kommer att omfatta in vivo-studier. Här ska vi alltså undersöka ett helt nytt sätt att ge patienter mRNA: genom inhalering av pulver, vilket kan vara möjligt tack vare LaminarPace! Det blir intressant. Teamet vid UoC är världsledande inom forskning om vacciner och hur de administreras. Det finns ett antal bolag i industrin som jobbar mot inhalerbart mRNA, och det är en stor nyhet om det fungerar.

F: Och bolaget kunde rapportera nya mRNA-resultat under kvartalet?

AG: Det stämmer. I oktober rapporterade vi nya viktiga data vilka även hade validerats hos en extern CRO-partner, vilka bekräftar god mRNA-aktivitet in vitro i mRNA/LNP-material behandlade med LaminarPace, i flera olika celltyper.

Det här är viktiga nyheter – men sedan i januari, strax efter kvartalets utgång, hade vi ännu bättre nyheter: Då kunde vi gå ut med resultaten av vår Feasibility-studie av mRNA/LNP-material, som vi genomförde med vår Biotech-partner. Projektet är en stor framgång, vår partner kallar det en succé! Vi har goda resultat på alla parametrar, och mest av allt för mRNA-aktivitet: den är väldigt väl bevarad efter LaminarPace-behandling. Det här ger oss en viktig bekräftelse från en riktig auktoritet på området.

F: Hur ser nu fortsättningen ut för det här projektet?

Det är för tidigt att kunna säga. Vår motpart kunde inte vara mer nöjd, men i stora koncerner är det många beslutsnivåer och kommittéer man ska ta sig igenom. Vi har arbetat med en grupp på utvecklings-sidan och vi har kontakter i fler delar av organisationen.

F: Hur arbetar Ziccum med finansiering?

Ja, som vi precis presenterat i januari, har vi en kombinerad emission med både en ny amerikansk ägare som vill satsa på ny teknik inom läkemedel/biotech, och en företrädesemission som låter våra ägare delta i trygga former på goda villkor. Det här presenteras i detalj i vårt memorandum, pressmeddelanden och intervjuer.

Förutom aktiviteten just nu, så utvärderar styrelsen och ledningen bra finansieringsformer fortlöpande. En annan form är ju s.k. soft funding, att se på organisationer som vill stötta viktig utveckling av vacciner och/eller mRNA-teknologi. Vi utvärderar de möjligheterna kontinuerligt. En viktig faktor för framgång här är att ha bra data – det är därför vi jobbar intensivt med datagenerering för LaminarPace.

F: Hur vill du summera 2023 för Ziccum?

AG: Med ett fantastiskt 2023 har vi satt Ziccum på kartan – till och med på världskartan för mRNA-utveckling. Nu går vi vidare in i ett spännande 2024. Vi ser fram emot nyckeldata med in-vivo-studier och stabilitetsstudier, vi ska ta våra industriella samarbeten och affärsdialoger vidare och jobbar vidare i utvecklingen av LaminarPace rent tekniskt. Vi är ett starkt Ziccum-team, och vi ser fram emot att få komma vidare.