Ziccums styrelse och VD tecknar aktier med stöd av teckningsoptioner

Lund, 19 december 2019. Den 31 december 2019 avslutas utnyttjandeperioden för de teckningsoptioner av serie TO 1 som under 2018 emitterades i samband med upptagande till handel av Ziccum AB:s (publ) ("Ziccum" eller "Bolaget") värdepapper på Spotlight.  Ziccums styrelse och VD har utnyttjat teckningsoptioner som tilldelades dem i samband med noteringen, motsvarande 248 304 teckningsoptioner av serie TO 1.

 

Ovan innebär att Bolaget kommer att tillföras minst 1,2 MSEK före emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande tillförs Ziccum 15 MSEK.

Sista dagen för handel med Ziccums teckningsoptioner TO 1 är fredagen den 20 december 2019.

Notera att de teckningsoptioner av serie TO 1 som inte utnyttjas för teckning av aktier senast den 31 december 2019 eller avyttras senast den 20 december 2019 förfaller och förlorar sitt värde och kommer att rensas från VP-konto eller depå.

För mer information, vänligen kontakta:

Göran Conradson, VD, Ziccum AB
E-post: conradson@ziccum.com

Mobil: 0709-61 55 99

 

TILL REDAKTÖRERNA

Om Ziccum 

Baserat på bolagets patenterade teknologi ­- LaminarPaceTM- utvecklar Ziccum AB (publ) torra beredningar av biologiska läkemedel och vacciner som i nuläget enbart finns i vätskeform, där känslighet vid temperaturskillnader inte minst vid transporter i dagsläget begränsar medicinsk och därmed kommersiell potential. Med Ziccums teknologi LaminarPaceTM, kan tillgängligheten av läkemedel och vaccin ökas på befintliga – såväl som öppna nya – marknader. Ziccums aktie är upptagen till handel på Spotlight Stock Market. www.ziccum.com