Ziccum AB (publ): Corfind intervjuar VD Göran Conradson om pågående lösen av teckningsoptioner, målsättningar för 2020 och vägen framåt för bolaget

10 December, 2019

Lund, 10 december 2019. I samband med att Ziccum AB den 29 november informerade marknaden om teckning av aktier i Ziccum AB (publ)  med stöd av teckningsoptioner från och med 1 december 2019 till och med den 31 december 2019, har Corfind gjort en intervju med bolagets VD Göran Conradson.

I intervjun berättar VD mer om status i pågående projekt och strategin framåt med fokus på att uppnå framtida  framtida lönsamhet.  “Alla människor på jorden ska ha tillgång till vaccin för att kunna uppnå jämlik hälsa och motarbeta virussjukdomar. Det finns ett stort behov av att öka tillgängligheten, effektivisera hanteringen och sänka kostnaderna av vacciner”, berättar Göran i intervjun.

SE VIDEOINTERVJUN HÄR