Ziccum AB publicerar Delårsrapport Q1 2019

(Stockholm maj 9, 2019) Ziccum AB meddelar att bolagets Delårsrapport Q1 för 2019 nu finns tillgänglig på bolagets hemsida.

Sammanfattning av delårsrapport – första kvartalet 2019: Framgångsrik utveckling av en torr och temperaturstabil formulering av Adenovirus resulterade i en inlämnad patentansökan och en betydande milstolpe för Ziccum. Dialogen med potentiella kunder och samarbetspartners fortgår med ökad intensitet och ansökan till Horizon 2020 steg 2 har inlämnats.

Jan-mar 2019

Nettoomsättning 0 tkr (190)

Rörelseresultat -1 689 tkr (-137)

Resultat per aktie före och efter utspädning -0,28 SEK (-0,05)

Väsentliga händelser under det första kvartalet 2019

  • Ziccum rapporterade den 10 januari 2019 att bolaget inlämnat patentansökan på Adenovirus med torr och temperaturstabil formulering vilken möter WHOs krav för CTC status. Den torra formuleringen ("pulvret") som genereras med Ziccums teknologi i LaminarPace© löses snabbt upp vid tillsättning av sterilt vatten varefter vaccinering eller behandling kan utföras
  • Under det första kvartalet 2019 har vi inlämnat vår Fas 2-ansökan i Horizon 2020

For mer information vänligen besök www.ziccum.com

För mer information om Ziccum, vänligen kontakta:

Göran Conradson: VD Ziccum AB E-post: conradson@ziccum.com

Mobil: +46 709 61 55 99

Om Ziccum

Ziccum AB (publ) utvecklar nya, patenterade beredningar av biologiska läkemedel där känslighet vid temperaturskillnader inte minst vid transporter begränsar medicinsk och därmed kommersiell potential. Med bolagets patenterade teknologi LaminarPace utvecklas torra beredningsformer av läkemedel och vaccin som i nuläget enbart finns i vätskeform. Därigenom kan Ziccum öka tillgängligheten av läkemedel och vaccin på befintliga – och öppna nya – marknader.

Pressmeddelandet har ingivits för publicering av bolagets CEO den 9 maj 2019